تماس با ما

دادنامه تقسیم ترکه چیست؟ ( بررسی یک نمونه )

دادنامه تقسیم ترکه

اگر در جریان رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه و افراز، از سوی بعضی از وراث ادعایی در خصوص مالکیت مال موضوع تقسیم یا افراز مطرح گردد این ادعا ماهیت مالی ددارد و ابتدا باید در مورد این ادعا دادخواست مالی تقدیم گردد.رای صادر شود و سپس به موضوع تقسیم یا افراز رسیدگی شود.می توانید از مشاوره با بهترین وکیل در تهران در تقسیم ترکه کمک بگیرید. در این قسمت دادنامه تقسیم ترکه را برایتان قرار می دهیم.

این نکته را در نظر بدارید که امور انحصار وراثت و دادنامه های مرتبط اکثرا با امور ملکی مرتبط اند. در نتیجه مراجعه و بهره مندی از مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ملکی در تهران امری الزامی است که نباید از آن غافل بمانید.

به منظور مطالعه بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید

وکیل نحصار وراثت

دادنامه تقسیم ترکه مشخصا دادنامه حقوقی در باب اتفاقات و مراحل قضایی است که در امور مربوط به انحصار وراثت پیش رو داریم. به دلیل آشنایی با نظر قضات در خصوص این مورد و مراحلی متفاوت که با آن رو به رو هستیم، این مقاله و یک نمونه دادنامه را برای شما تهیه نموده ایم. با ما در این مقاله همراه باشید.

دادنامه تقسیم ترکه

در صورت نیاز به شماروبه با محمد حاجیلو، از شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایید: 09121275588 و 0218425688

در نظر بدارید که امور مربوط به انحصار وراثت بعضا حقوقی اند. اگر با امور کیفری رو به رو هستید، به بهترین وکیل کیفری در تهران یا شهرستان محل سکونتتان رجوع کنید. در صورت نیاز به مشاوره تخصصی در امور حقوقی دیگر وارد لینک های زیر شوید:


بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران یادآور می شود که هدف اصلی در این مقاله بررسی دادنامه تقسیم ترکه است . به همین منظور در ذیل نمونه رای در این زمینه تقدیم حضور می گردد:

خلاصه جریان پرونده

خلاصه پرونده در دادنامه تقسیم ترکه این چنین است که در تاریخ 13/6/90 ف.س. به قیمومت از ن.س. به طرفیت فرجام خواهان درخواست رسیدگی و صدور حکم به تقسیم ماترک مرحوم ش.س. کرده است. شعبه دوم دادگاه عمومی (مدنی) شهرستان آشخانه پس از یک سلسله رسیدگی و بررسی قضایی که حسب اقتضای مورد فعلاً لزومی به تفصیل گزارش ماهوی رسیدگی نیست.

طبق دادنامه فرجام خواسته مبادرت به صدور رأی فرجام خواسته کرده است پس از فرجام خواهی برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال و رسیدگی به آن در دستور کار این شعبه قرارگرفته است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

رای دادگاه در دادنامه تقسیم ترکه

پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد. در رای دادنامه تقسیم ترکه می خوانیم:

  • 1ـ طبق ماده 381 قانون آیین دادرسی مدنی درصورتی که فرجام خواهی توسط وکیل صورت پذیرد باید وکالت نامه ی متضمن اختیار فرجام خواهی با ابطال تمبر مالیاتی و تعاونی پیوست دادخواست شود پرونده از این حیث با توجه به مراتب فوق و ماده 383 قانون یادشده نقص دارد.
  • 2ـ خواسته تقسیم ترکه است ولی چنانچه از پرونده و دادنامه صادره و اعتراضات فرجامی مستفاد می شود نسبت به دو فقره از ماترک غیرمنقول از سوی عده ای از وراث ادعای حق و مالکیت شده است و دادگاه هم پس از رسیدگی در مورد آن ها اظهارنظر و سپس رأی صادر کرده است در درخواست تقسیم ترکه یا افراز اگر بر مال موضوع تقسیم یا افراز از سوی کسی ادعای حق شود و در جریان رسیدگی به تقسیم و افراز مطرح گردد خواسته در مورد مال متنازع فیه ماهیت مالی پیدا می کند و باید تقویم و پس از انجام تشریفات قانونی بدواً نسبت به اختلاف مرقوم رسیدگی و بعد از تعیین تکلیف ادعا در مورد تقسیم مبادرت به صدور رأی کرد.

لذا خواسته در اموال مورد اختلاف باید تقویم و پس از سیر تشریفات قانونی آن پرونده برای اظهارنظر به دیوان کشور ارسال شود.لهذا فعلاً پرونده قابل طرح و رسیدگی در دیوان کشور نیست مقرر می دارد دفتر پرونده اعاده شود. رئیس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار غفار پور ـ شاملو


در صورت نیاز به دسترسی به وکلای برتر در مجموعه محمد حاجیلو وارد لینک های زیر شوید:

HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما