دعاوی انحصار وراثت

مسایل مربوط به ارث یکی از مواردی است که همه افراد یک جامعه در طول زندگی خود حداقل یک مرتبه با آن روبرو می شوند. قوانین مربوط به  تقسیم  دارایی متوفی در کشور ما جزوه قوانین و مقررات بسیار قدیمی می باشند. که به مرور زمان اصلاحیه های فراوان را که توسط آیین نامه های متعدد اعمال می گردد، شاهد هستیم. ازدیاد این آیین‌نامه‌ها موجب می شود تا حصول نتیجه در این گونه پرونده ها پیچیده و دشوار شود. از این در این دسته به بررسی دعاوی انحصار وراثت اختصاص می پردازیم.

دعاوی انحصار وراثت

همانطور که در ابتدا از اهمیت دعاوی انحصار وراثت گفتیم، گروه حقوقی حاجیلو با حضور ایشان و جمعی از بهترین وکلای پایه یک کشور آماده ارائه ی کلیه خدمات مربوط به ارث از جمله:

  • انحصاروراثت
  • مهرموم ترکه
  • تحریر ترکه
  • تقسیم ترکه

به شما عزیزان در سراسر کشور می باشد. بدین منظور از راه های ارتباطی استفاده نمایید.

با مراجعه به هر مقاله می توانید به اطلاعاتی کافی و جامع در آن باب دست بیابید. به عنوان مثال در دسته بندی دعاوی انحصار وراثت می توانید به اطلاعات حقوقی از تعاریف قانونی تا روند دادگاه ها و دادنامه ها و نظر قضلا دست بیابید. از طرفی این امکان نیز برایتان فراهم است تا با استاده از راه های ارتباطی با وکیل متخصص در این حوزه، اگر به پاسخ سوال هایتان دست نیافتید، بتوانید به راحتی در اسرح وقت از مشاوره تخصصی با وکلا بهره مند گردید.

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت متخصص و تضمینی

انحصار وراثت، فر آیندی است که طی آن، تعداد وراث فرد فوت شده و میزان ارثیه آن‌ها مشخص می شود. مشاوره حقوقی در این زمینه به خصوص در خانواده‌هایی که...

افراز و تقسیم ترکه

تقاضای افراز ترکه از آنجا که نحوه ای ازتقسیم اموال متوفی است، نیازمند رسیدگی قضائی بوده و باید در دادگاه به عمل آید.

تقسیم ترکه موتوفی چیست؟

تقسیم ترکه موتوفی

مفهوم ترکه . نکات قابل توجه به آن ذکر میشود و متناسب با هر نکته دادنامه مزبور قرار داده میشود.

تماس باما