دادنامه مربوط به امور ملکی

امور ملکی از امور بسیار مهم در بین پرونده های موجود به شمار می روند. این اهمیت به دلیل آن است که امور ملکی در دو دسته حقوقی و کیفری جای دارند. از این رو نظر قضات در پرونده ها متفاوت است. این دسته را برای سهولت کار همکاران متخصص به دادنامه مربوط به امور ملکی اختصاص می دهیم.

در دفتر حقوقی محمد حاجیلو و همکاران با همراهی برترین وکلای ملکی می کوشیم تا با تکیه بر تخصص و تجربه کافی، راهنمای شما کاربران و مراجعین عزیز باشیم.

دادنامه مربوط به امور ملکی

این دسته شامل دادنامه مربوط به امور ملکی میتواند موضوعاتی از قبیل موارد زیر را در بر بگیرد:

  • الزام به تنظیم سند رسمی
  • فروش مال مشاع
  • تصرف عدوانی
  • خلع ید
  • اجاره
  • سرقفلی
  • قرارداد ها
  • تغییر کاربری و غیره
  • هر موضوعی که در امور ملکی بگنجد.

 

در صورت نیاز می توانید از راه های ارتباطی استفاده نمایید و با از وکیل متخصص در امور املاک بخواهید را روند قضایی موجود در دادنامه مورد نظر را برایتان شفاف سازی نماید. با تبادل نظرات با وکیل مربوطه می توانید هرچه بیتر به دانش حقوقی خود بیافزایید. یا اگر در مواجهه با پرونده های ملکی هستید، دید کلی نسبت به مراحل پیش رو کسب نمایید.

 

دعاوی تخلیه ملک و مصداق تعدی و تفریط

در این متن دعاوی تخلیه ملک مد نظر ماست.لذا دادنامه مذبور را به جهت آشنایی ملموس تر با موضوع به جهت مطالعه قرار می دهیم. دعاوی تخلیه ملک می توانند…

اجازه تجدید بنا از دادگاه

اجازه تجدید بنا از دادگاه به علت پایان رسیدن عمر مفید ساختمان

درصورتی‌که اکثریت مالکان آپارتمانی، متقاضی تجدید بنا به دلیل پایان رسیدن عمر مفید ساختمان یا فرسودگی کلی و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی ناشی از آن باشند باید نظریه هیئت سه‌نفره کارشناس منتخب تمام مالکین در باره موضوع فوق را تقدیم نمایند و در فرضی که کلیه مالکین در انتخاب اعضاء هیئت توافقی نکنند هیئت مذکور از سوی مرجع اختصاصی مربوطه (وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر ساختمان یا اکثریت مالکین) انتخاب می‌شود- اجازه تجدید بنا از دادگاه

تماس باما