تماس با ما

انتقال سهام شرکت و ایجاد قائم مقامی چگونه است؟

انتقال سهام و وکیل تجاری

در این مقاله به بررسی نکاتی در ارتباط با انتقال سهام شرکت می پردازیم. امروزه با گسترگی فعالیت شرکت های تجاری و پیچیدگی مسائل حقوقی مربوط به آنها حضور بهترین وکیل در تهران که متخصص در امور تجاری یا شرکت ها است، امری بدیهی تلقی می گردد.

در این مقاله ضمن بررسی موضوع انتقال سهام شرکت از راهنمایی های بهترین وکیل بانکی در تهران نیز بهره مند می گردیم. با ما هرمراه باشید.

انتقال سهام شرکت

بهترین وکیل قرارداد تجاری در تهران اذعان می دارد که معمولا انتقال سهام شرکت نیازی به تنظیم سند رسمی ندارد. اما در قانون برای انتقال سهام نام، تشریفاتی در نظر گرفته شده است. اگر در انتقال سهام تشریفات قانونی رعایت نشود، این روند معتبر نخواهد بود.

در ادامه شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری را که در امور مربوط به انتقال سهام تخصص دارد برای رزرو وقت مشاوره برای شما کاربران عزیز، قرار خواهیم داد.

شرایط انتقال سهام شرکت

اساسنامه شرکت مقدر می کند که مدیران یک شرکت باید دارای چه تعداد سهامی باشند. به عبارت دیگر اساسنامه تعداد سهامی را برای عضویت در هیات مدیره در نظر می گیرد تا تضمینی باشد برای خسارات احتمالی که ممکن است از طرف مدیران بر مجموعه وارد شود. طبق گفته بهترین وکیل شرکت در تهران انتقال سهام شرکت در صورتی مقدور نخواهد بود که:

یکی از مدیران بخواهد قبل از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی، سهم خود را انتقال دهد. بصورتی که میزان دارایی وی کمتر از سهام وثیقه گردد. در چنین مواقعی برای انتقال سهام باید از وی سلب حق شود. برای انتقال سهام به میزانی که سهام مدیر کمتر از سهام وثیقه گردد،مدیر ابتدا باید از سمت خود استعفا دهد. بر اساس ماده 112 و 113 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای وی جانشین تعیین می گردد.

انتقال سهام شرکت در قانون

وکیل تجاری متخصص اذعان می دارد: بر اساس ماده 198 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خرید و فروش سهام یک شرکت توسط همان شرکت ممنوع است. به این معنا که در صورت انتقال سهام شرکت به شرکتی دیگر، عامل جدید قائم مقام منتقل الیه محسوب می شود.

در اینجا این نکته را در نظر بدارید که از امور مهم شرکت های تجاری علاوه بر انتقال سهام شرکت می توان به امور انحلال و ورشکستگی اشاره کرد. اگر با امور اینچنینی سر و کار دارید، از راهنمایی و مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ورشکستگی در تهران یاری بجویید.

انتقال سهام شرکت

برای مشاوره با وکیل متخصص تجاری می توانید با دفتر حقوقی محمد حاجیلو، با شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید: 09121275588 و 28425688-021


لازم به ذکر است که در دفتر حقوقی محمد حاجیلو، خدمات تخصصی بسیاری ارائه می گردد. از قبیل خدمات تخصصی در زمینه ملکی و سرقفلی که در هر کدام شما ملزم به استفاده از توانایی بهترین وکلا در این زمینه هستید.

به منظوور مشاوره با وکیل کلیک کنید: بهترین وکیل ملکی در تهران

به منظور مشاوره با وکیل کلیک کنید: بهترین وکیل سرقفلی در تهران

دادنامه مرتبط با انتقال سهام شرکت

در این قسمت می خواهیم دادنامه ای را در موضوع انتقال سهام شرکت مورد بررسی قرار دهیم. از این طریق می توانید هرچه بهتر با دید قضایی و حقوقی در این زمینه آشنا شوید. از همراهی شما سپاسگذاریم.

رای دادگاه بدوی

در شروع دادنامه انتقال سهام شرکت داریم: در خصوص دادخواست تقدیمی شرکت ب. و آقای م.ب. با وکالت آقایان ح. الف. و ر.ی. به طرفیت سازمان پ. و موسسه ت. (در حال تصفیه) با مدیریت تصفیه آقای غ.ص. به خواسته جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات و عقد قرارداد برخلاف قانون و مقررات با جلب نظر کارشناس به انضمام جمیع خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به ایرادات مطروحه از سوی وکیل و نماینده حقوقی خواندگان نسبت به :

  • سمت دادخواست دهنده آقای م.ب.
  • مشمول قاعده امر مختومه بودن خواسته خواهان
  • عدم توجه دعوی به خوانده ردیف اول دادگاه
ادامه رای بدوی انتقال سهام شرکت

در ادامه دادنامه انتقال سهام شرکت آمده است: صد در صد سهام ب. به شرکت الف. واگذارشده است. لذا باوجود این واگذاری شرکت ب. دیگر سمتی برای طرح دعوی در خصوص قراردادهای سابق خود ندارد.این قائم مقام آن شرکت است که می تواند مبادرت به طرح دعوی نماید. لذا ایراد عدم وجود سمت برای خواهان ردیف اول وارد تشخیص داده شده . مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.

از طرف دیگر آقای م.ب. در زمان انعقاد قرارداد به عنوان نماینده شرکت ب. مبادرت به امضا ذیل قرارداد و برای شرکت مذکور نموده است که با منتفی شدن ذینفعی و ذیسمتی شرکت مذکور آقای ب. نیز سمتی برای طرح دعوی ندارد و از طرفی به اصاله نامبرده طرف قرارداد مذکور نبوده تا ذینفع برای طرح تلقی شود.

لذا دادگاه مستنداً به ماده مرقوم قرار رد دعوی نامبرده را نیز صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امرایی فرد


در رای دادگاه تجدید تجدیدنظر استان در انتقال سهام شرکت می خوانیم: خواهی 1-ش. و 2- آقای م.ب. با وکالت آقایان ح.الف. و ر.ی. به طرفیت موسسه ت.(در حال تصفیه) نسبت به دادنامه شماره 1295 مورخ 26/12/92 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و عقد قرارداد برخلاف قانون و مقررات با خسارت دادرسی صادر گردیده است وارد و موجه نمی باشد.

زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظر خواهان ها علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است.

نتیجه تجدید نظر خواهی در انتقال سهام شرکت

بر این اساس تجدیدنظرخواهی در انتقال سهام شرکت خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد صدر ماده 353 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی

  • خانواده
  • تجاری
  • ورشکستگی
  • ملکی
  • انحصار وراثت و … هستیم.

برای مشاوره تلفنی و یا رزرو مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور انتقال سهام شرکت های تجاری، تماس بگیرید: 09121275588 و 28425688-021

HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما