تماس با ما

دادنامه انتقال سهام شرکت با مسئولیت محدود

انتقال سهام شرکت

شرکت ها و انتقال سهام آنها از موضوعات مهم در حقوق تجارت هستند. در این مقاله ضمن بررسی این موضوعات دادنامه انتقال سهام شرکت را نیز برای کاربران محترم قرار می دهی. در صورت نیاز به مشاوره تخصصی در حوزه امور تجاری می توانید از راه های ارتباطی با بهترین وکیل در تهران استفاده نمایید.

انتقال سهام شرکت

قبل از آنکه به بررسی دادنامه انتقال سهام شرکت بپردازیم لازم است بگوییم، پیشتر به بررسی انواع شرکت های تجاری، انتقال سهام و مسائل حقوقی مرتبط با شرکت ها پرداخته ایم. لزوم کمک گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور تجاری با همان وکیل تجاری را نیز مورد بحث قرار داده ایم. برای مطالعه بیشتر به مطالب زیر مراجعه کنید

نکات حقوقی شرکت تجاری

مسائل حقوقی انتقال سهام شرکت

همانطور که در ابتدا نیز اشاره کردیم، یکی از مسایل حقوقی در شرکت ها به خصوص در شرکت های تجاری که در آن به کمک گرفتن از وکیل نیاز است و افراد برای طی مراحل قانونی نیاز به مشاوره حقوقی دارند انتقال سهام شرکت ها یا ورکستگی در شرکت هاست. با استفاده از شماره تماس مربوطه می توانید با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور تجاری یا همان وکیل تجاری متخصص ارتباط برقرار کنید. در ادامه با بررسی دادنامه انتقال سهام شرکت با ما همراه باشید.

دادنامه انتقال سهام شرکت
انتقال سهام وکیل پایه یک دادگستری

برای استفاده از مشاوره آنلاین و یا رزرو مشاوره حضوری با محمد حاجیلو، با شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امر قرارداد تماس بگیرید: 09121275588 و 28425688-021


دادنامه انتقال سهام شرکت

در این بخش دادنامه انتقال سهام شرکت با موضوع انتقال سهام در شرکتهای با مسئولیت محدود، با سند رسمی مورد پذیرش است؛ لیکن این امر صرفاً ناظر به زمان انتقال و ثبت آن در دفتر سهام و مؤخر به انعقاد عقد است و این امر نافی عقد واقع شده که به صورت عادی تنظیم نگردیده و خللی به اساس آن وارد نمی نماید. و مستندات ماده 103 قانون تجارت ارائه می شود


رای دادگاه بدوی

در ابتدای دادنامه انتقال سهام شرکت می خوانیم: در خصوص دادخواست آقای ع.الف.، س. و س. هر دو الف. و شرکت پ. با وکالت آقای ع.ش. و خانم پ.ش. به طرفیت آقای م.ه. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 9309972988100345مورخ 1393/4/17 صادره ازاین شعبه، نظربه اینکه وکیل واخواه‌ها در معیّت موکل خویش در جلسه دادرسی صحت و اصالت مبایعه‌نامه استنادی را قبول نموده، هر چند ماده 103 قانون تجارت مورد استناد وکیل واخواه‌ها، انتقال سهم‌الشرکه در شرکت‌های بامسئولیت محدود را به موجب سند رسمی پذیرفته.

نتیجه در دادنامه بدوی

به عنوان نتیجه رای در دادنامه اتقال سهام شرکت در مرحله بدوی داریم: لیکن مبایعه‌نامه مورد استفاده واخوانده به عنوان تعهدی از سوی واخواه‌ها تلقی می‌گردد که با توجه به عدم انتقال رسمی سهم‌الشرکه از سوی واخواه‌ها، واخوانده مجبور به طرح دعوی در محکمه گردیده، لذا دادگاه اعتراض واخواه‌ها را موجه ندانسته‌، مستنداً به ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، عیناً دادنامه‌ی غیابی شماره 9309972988100345 را تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان – حسنی


رای دادگاه تجدید نظر استان

در ابتدای رای تجدید نظر در دادنامه انتقال سهام شرکت می خوانیم: دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972988100589 مورخ 1393/6/31 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهارستان که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9309972988100345 مورخ 1393/4/17 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظرخواهان شرکت پ. با مسئولیت محدود، ع.الف.، س.الف. و س.الف. به تنظیم سند رسمی انتقال هفتاد سهم از یکصد سهم شرکت پ. با مسئولیت محدود بنام س.ه. اشعار دارد. مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد‌؛ زیرا که:

  • اولاً: مراتب وقوع عقد بیع فی‌مابین متداعیین پرونده به دلالت مبایعه‌نامه عادی مورخ 1384/12/26 نسبت به هفتاد سهم از یکصد سهم شرکت فوق الذکر، مفروغٌ‌عنه است. که این قرارداد بقوت خود باقی و دلیلی بر فسخ و اقاله و یا سلب اعتبار آن وجود ندارد. و اظهارات بیان شده از ناحیه تجدید‌نظر‌خواهان نیز مدلولاً متضمن نفوذ و بقاء قرارداد است. که از شرایط عقد مذکور و هدف نهایی آن انتقال رسمی سهام مورد معامله بنام خریدار می‌باشد.
  • ثانیاً:هر چند مقنن به شرح ماده 103 از قانون تجارت انتقال سهام را در شرکتهای با مسئولیت محدود با سند رسمی مورد پذیرش قرارداده است، لیکن این امر صرفاً ناظر به زمان انتقال و ثبت آن در دفتر سهام و مؤخر به انعقاد عقد می‌باشد و این امر نافی عقد واقع شده که بصورت عادی تنظیم گردیده نبوده و خللی به اساس آن وارد نمی‌نماید.
  • ثالثاً: انتقال سهام در دوسیه مطمح نظر به‌لحاظ عادی بودن قرارداد تاکنون صورت نپذیرفته و در دفتر سهام هم ثبت نشده است، که خواهان با طرح دعوی معنونه در راستای مقررات قانون تجارت(ماده 103) مبادرت به طرح دعوی معنونه نموده و از این حیث ایرادی به آن وارد نمی‌باشد.
نتیجه رای دادگاه تجدید نظر

در انتها، به عنوان نتیجه دادگاه تجدید نظر در دادنامه انتقال سهام شرکت داریم: از این رو دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترضٌ‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری – کریمی


وکیل متخصص انتقال سهام شرکت

دفتر حقوقی محمد حاجیلو وکیل پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات در زمینه های مختلف حقوقی و کیفری اعم از ملکی – تجاری ورشکستگی – انحصار وراثت – خانواده و غیره می باشد. تماس بگیرید:09121275588 و 28425688-021

پیشنهاد ما به منظور مشاوره تخصصی تر در امور حقوق تجارت و شرکت ها

به منظور مشاوره سرع و آسان کلیک کنید: بهترین وکیل قرارداد تجاری در تهران

به منظور مشاوره سریع و آسان کلیک کنید: بهترین وکیل ورشکستگی در تهران

HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما