تماس با ما

مطالبه مهریه از ترکه

روش مطالبه مهریه از ترکه متوفی

یکی از مباحث مهم در بحث انحصار وراثت، مطالبه مهریه از ترکه است. در این مقاله می خواهیم این مهم را مورد بررسی قرار دهیم. با استفاده از راه های ارتباطی با بهترین وکیل در تهران می توانید انجام امور خود را در این باب تسهیل نمایید. با ما همراه باشید.

مطالبه مهریه از ترکه متوفی

طبق توضیحات بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران مادامی که ترکه بین وراث مورد تقسیم نشود، دعوی راجع به ترکه محسوب است. رسیدگی به دعوا مطالبه مهریه از ترکه قطع نظر از محل وقوع عقد نکاح یا محل اقامت خواندگان در صلاحیت دادگاهی خواهد بود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن محل می باشد.

در متنی مجزا به بررسی کلی تقسیم ترکه پرداخته ایم. به منظور مطالعه بیشتر کلیک کنید: تقسیم ترکه متوفی

مطالبه مهریه از ترکه در قانون

بدهی های فرد از ماترک (مال و اموال به جا مانده از او) پرداخت می شود. مهریه دین ممتاز برای متوفی محسوب می شود. زوجه میتواند بعد از فوت همسرش، مهریه اش را زودتر از طلبکاران دیگر بگیرد. حتی اگر در زمان عقد بین زوج و زوجه نزدیکی اتفاق نیافتاده باشد. به طور کلی در مورد مطالبه مهریه از ترکه مواد قانونی اذعان می دارند:

  • ماده 1082 قانون مدنی : پس از عقد زن میتواند هر گونه تصرفی بر مهریه اش داشته باشد.
  • ماده 1092 قانون مذکور: اگر قبل از هرگونه نزدیکی طلاق صورت بگیرد، زوجه نصف مهریه اش را می تواند بگیرد. فرض می کنیم قبل از طلاق زوجه مهریه را پرداخت کرده باشد. در این صورت مازاد مهریه باید استرداد شود.
مطالبه مهریه از ترکه متوفی
مطالبه مهریه از ماترک

اگر در بحث انحصار وراثت با موضوعات ملکی سر و کار دارید، پیشنهاد ما به شما، مشاوره تخصصی با بهترین وکیل ملکی در تهران است. امور ملکی از امور رایج و پیچیده در امر انحصار وراثت اند. در نتیجه به دلیل ارزش و سرمایه گزاری افراد در این زمینه بهترین انتخاب به منظور احقاق حقوق شما در بحث مطالبه مهریه از ترکه متوفی در قدم نخست، مشاوره از فردی متخصص در این حوزه است. با ما همراه باشید.


به منظور مشاوره با محمد حاجیلو، با شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید: 09121275588 و 02128425688


پیشتر به اهمیت مشاوره با وکیل ملکی در بحث انحصار وراثت اشاره کردیم. لازم به ذکر است امور سرقفلی در رابطه با تقسیم ترکه و مطالبه مهریه از ترکه متوفی بسیار رایج و تخصصی است. در صورت مواجه با امور سرقفلی در بحث انحصار وراثت پیشنهاد ما به شما، مشاوره تخصصی با بهترین وکیل در این زمینه است. به جهت دسترسی به اطلاعات وی کلیک کنید: بهترین وکیل سرقفلی در تهران

این نکته را در نظر بدارید که این امور حقوقی اند. در صورت مواجه با امور کیفری باید از بهترین وکیل کیفری در تهران کمک بخواهید.

دادنامه مطالبه مهریه از ترکه متوفی

در این بخش می خواهیم دادنامه مرتبط با مطالبه مهریه از ترکه متوفی را مورد بررسی قرار دهیم تا در این بین با نظر و رای قضات آشنا گردید. مستندات: ماده 20 قانون مدنی – ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

خلاصه جریان پرونده

در ابتدای دادنامه مطالبه مهریه از ترکه متوفی می خوانیم: خانم ز.خ. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت آقای د.م. و خانم ف.م. دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد هشتاد سکه تمام بهارآزادی به استناد سند ازدواج شماره 1398 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 3 ج تقدیم و آدرس محل اقامت خواندگان را شهرستان الف اعلام کرد. در متن دادخواست توضیح داده که طبق سند ازدواج پیوست دادخواست با آقای ح.م. ازدواج نموده. شوهرش در تاریخ 26/1/90 به رحلت خدا رفته است. چون مهریه اش جزء دیون ممتازه می باشد و خواندگان وراث حین الفوت شوهر مرحومش می باشند. لذا محکومیت آنان را به پرداخت مهریه مورد مطالبه خواستار شده است.

سپس:

دادخواست مطروحه برای مطالبه مهریه از ترکه متوفی در شعبه اول دادگاه عمومی ج ثبت و در جلسه دادرسی مورخ 16/7/91 که فقط با حضور وکیل خواهان تشکیل گردیده. دادگاه پس از استماع توضیحات وکیل خواهان سرانجام به موجب رأی شماره 01325 مورخ 17/7/91 با اعلام اینکه محل اقامت خواندگان شهرستان الف اعلام شده با استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگستری شهرستان الف صادر نمود.

پس از وصول پرونده به دادگستری الف و ثبت آن در شعبه اول دادگاه حقوقی، شعبه مرجوع الیه به موجب رأی شماره 00896 مورخ 16/8/91 با اعلام اینکه طبق عقدنامه پیوست پرونده محل وقوع عقد نکاح شهرستان ج بوده. خواهان با استناد به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه مهریه مافی القباله از جمله اموال منقول ناشی از عقد و قرارداد تلقی می شود .

راهکار خواهان:

در چنین مواردی برای مطالبه مهریه از ترکه متوفی خواهان می تواند هم محل وقوع عقد قرارداد و یا محل وقوع ازدواج را جهت طرح دعوی انتخاب نماید. هم می تواند مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده را جهت طرح دعوی مطالبه مهریه انتخاب نماید. چنانچه خواهان از اختیار خویش برای انتخاب یکی از دو دادگاه صالح استفاده نموده دادگاهی که دادخواست ابتدائاً در آنجا ثبت شده این حق را نخواهد داشت که این اختیار را از خواهان سلب نماید.

همچنین: با استقرار صلاحیت مجالی برای صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده وجود نخواهد داشت. رأی وحدت رویه شماره 4/9 مورخ 26/3/59 مؤید همین معناست. لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگستری شهرستان ج صادر می کند. سپس به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.


رای شعبه دیوان عالی کشور

در ابتدای این دادنامه برای مطالبه مهریه از ترکه می خوانیم:

در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ج و شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان الف در رسیدگی به دعوی مطروحه به خواسته مطالبه مهریه به تعداد هشتاد سکه تمام بهار آزادی با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مهریه مافی القباله خواهان که به لحاظ فوت شوهرش از خواندگان دعوی به عنوان وراث نامبرده مورد مطالبه قرار گرفته. با لحاظ ماده 20 قانون مدنی دین میت محسوب بوده. که قانوناً از محل ترکه متوفی مادامی که بین وراث مورد تقسیم قرار نگرفته باشد قابلیت استیفاء را دارد.

نظر به اینکه از طرف خواهان و وکیل ایشان در دادخواست تقدیمی و توضیحات بعدی در جلسه دادرسی ادعائی مبنی بر اینکه ترکه متوفی بین وراث مورد تقسیم قرار گرفته باشد به عمل نیامده است. بنابراین و به جهات فوق الذکر دعوی مطروحه طبق ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی راجع به ترکه محسوب می گردد. که رسیدگی به آن قطع نظر از محل وقوع عقد نکاح یا محل اقامت خواندگان در صلاحیت دادگاهی خواهد بود .

رای نهایی

در نتیجه برای رای نهایی مطالبه مهریه از ترکه متوفی می خوانیم: آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن محل بوده است. نظر به اینکه مفاد گواهی حصر وراثت شماره 43- 6/2/90 قاضی شعبه سوم شورای حل اختلاف الف مبین آن است که آخرین اقامتگاه متوفی (شوهر خواهان) در حوزه قضائی شهرستان الف بوده است .

به این ترتیب رسیدگی به دعوی مطروحه به لحاظ آخرین اقامتگاه متوفی طبق ماده 20 قانون مسبوق الذکر در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده شهرستان الف خواهد بود. فلذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تأیید نتیجه رأی شماره 01325 مورخ 17/7/91 شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ج صرف نظر از استدلال منعکس در آن و نقض رأی شماره 0896 مورخ 16/8/91 شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان الف و تأیید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه فی مابین محاکم مرقوم حل اختلاف می گردد. مقرر می دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذی ربط اعاده گردد. رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور- مستشار – عضو معاون عباسیان -اللهیاری – کریم پور نطنزی

وکیل برای مطالبه مهریه از ترکه

گاهی به دلیل عدم آگاهی یا تصمیمات آنی، موضوعاتی مانند مطالبه مهریه از ترکه متوفی به دلیل ایجاد درگیری، از حالت حقوقی خارج می شود و روی کیفری می گیرد. بدیهی است که در چنین مواقعی و بروز چنین مشکلاتی مشاوره و مراجعه به بهترین وکیل کیفری در تهران امری عقلانی است.

در دفتر حقوقی محمد حاجیلو بر آنیم تا با ارائه مشاوره تخصصی در زمینه های حقوقی و کیفری همراه شما باشیمو با ما تماس بگیرید: 09121275588 و 02128425688

HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما