تماس با ما

مطالبه سود سهام

مطالبه سود سهام وکیل پایه یک دادگستری وکیل تجاری

مطالبه سود سهام در این بخش در حالی مورد بررسی قرار می گیرد که پیشتر در ارتباط با انواع شرکت های سهامی و مسائل حقوقی مرتبط با آنها صحبت کرده ایم. الزام کمک گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور تجاری ( وکیل تجاری ) را مورد بررسی قرار دادیم. در این بخش تصمیم به بررسی دادنامه مرتبط با مطالبه سود را داریم.

بهترین وکیل در تهران به شما توصیه می کند که جهت مطالعه بیشتر در امور مرتبط با مطالبه سود سهام به لینک زیر مراجعه کنید:

نکات حقوقی شرکت تجاری

مطالبه سود سهام و مسائل حقوقی

بررسی انواع شرکت ها و میزان تقسیم سهم و سود آوری آن با توجه به قوانین روز برعهده وکیل متخصص تجاری خواهد بود. عدم آگاهی در مسائل تجاری مرتبط با شرکت ها می تواند ضرر و زیانی جبران ناپذیر به همراه داشته باشد و در مواردی باعث عدم احقاق حق درست افراد ذی نفع گردد. در ادامه دادنامه ای را در باب مطالبه سود سهام ارائه می دهیم.

بهترین وکیل بانکی در تهران اذعان می دارد که این موضوع یکی از مسائل رایج امور بانکی است.

مطالبه سود سهام وکیل پایه یک دادگستری
وکیل تجاری
مطالبه سود سهام وکیل پایه یک دادگستری

برای استفاده از مشاوره آنلاین و یا رزرو مشاوره حضوری با دفتر حقوقی محمد حاجیلو در باب امور حقوقی و کیفری اعم اط مطالبه سود سهام ، با شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امر قرارداد تماس بگیرید: 09121275588 و 28425688-021


دادنامه حقوقی مطالبه سود سهام

مطالبه سود سهام مستلزم ثبت سهام مذکور در دفتر ثبت سهام است و تاقبل از اینکه نام شخصی در دفتر سهام شرکت ثبت نگردیده سهامدار محسوب نمی گردد و به همین دلیل نمی تواند مطالبه سود نماید.

در نظر بدارید که امور تجاری غالبا حقوقی اند. اگر با امور کیفری مواجه شدید به بهترین وکیل کیفری در تهران مراجعه کنید.


رأی دادگاه بدوی

دادنامه مطالبه سود سهام را به شرح، شماره پرونده: 9209980228200714 ، شماره دادنامه: 9309970228200063 ، تاریخ: 1393/01/31 با راهنمایی بهترین وکیل قرارداد تجاری در تهران برررسی می کنیم. با ما همراه باشید.

رأی دادگاه بدوی برای مطالبه سود سهام

رای دادگاه بدوی برای مطالبه سود سهام بدین شرح است: در خصوص دعوی خواهان آقای م. ع. با وکالت آقای م. م. به طرفیت خواندگان به خواسته الزام خواندگان به ثبت 204 سهم از سهام انتقالی به نام خواهان در دفتر ثبت سهام با احتساب پرداخت سود سهام مقوم به 51/000/000 ریال و صدور دستور موقت به نفع نقل‌ و انتقال سهام مذکور با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت است. ایراد وکیل خواندگان دعوی بر صلاحیت محلی دادگاه با توجه به اینکه مرکز اصلی شرکت در تهران قرار دار. اینکه دعوی نسبت به خوانده س. ک. مسترد وارد به نظر نمی‌رسد.

همچنین مدافعات وکیل خوانده دعوی به عدم رعایت ماده 10 اساسنامه و ماده 40 قانون تجارت و عدم فروش سهام به خواهان‌ها نیز وارد نیست؛ زیرا باتوجه به فیش های واریزی و مصوبات هیئت مدیره شرکت به تاریخ های 15/3/85 و 20/8/87 فروش سهام محرز است. اعضاء هیئت مدیره شرکت بر اساس صورتجلسات مورخه 1385/3/15 و 1387/8/20 و 1387/7/23 انتقال سهام به خواهان را اجازه داده‌اند.

حکم نهایی مطالبه سود سهام

بناء علیهذا نقل‌ و انتقال سهام مذکور به ناقل قانونی و با رعایت مقررات اساسنامه و ماده 4 قانون تجارت صحیحاً صورت گرفته است. به استناد مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر الزام خواندگان ردیف‌های 1 الی 6 به ثبت تعداد 204 سهم از سهام انتقالی به نام خواهان در دفتر ثبت سهام شرکت صنعتی ز. به نام خواهان صادر و اعلام می‌دارد.

در مورد دعوی خواهان به طرفیت خوانده س. ک. به لحاظ استرداد دعوی به طرفیت نامبره به استناد بند ب ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد صادر اعلام می‌گردد و در خصوص دعوی خواهان به خواسته مطالبه سود سهام نظر به اینکه مطالبه مستلزم ثبت سهام خواهان‌ها در دفتر ثبت سهام می باشد. به لحاظ فقدان مالکیت آنان بر سهام و سود حاصل از آن، در این خصوص دعوی بلادلیل به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب محکوم به بطلان است.

نظر به مطالبه خسارات دادرسی خواندگان ردیف‌های 1 الی 6 محکومند مبلغ 1/135/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان پرداخت نمایند. رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس دادگاه شعبه 22 عمومی تهران رامین میرزاجانی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در رای دادگاه تجدید نظر برای مطالبه سود سهام م یخوانیم که در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ز.ق. به وکالت از سوی تجدیدنظرخواهانها به طرفیت آقای م. م. به وکالت از سوی تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره 63 مورخ 1393/1/31صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به الزام خواندگان ردیف (6-1) به ثبت تعداد 204 سهم از سهم انتقالی در دفتر ثبت شرکت صنعتی ز. صادره است.

دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی صادره و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید. طرح ننموده است. لذا مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار و مستشار     مسعود اقتصادی – احمدرضا حسین خانی


وکیل تجاری برای مطالبه سود سهام

وکیل تجاری متخصص در مسائل حقوقی مرتبط با شرکت ها بالاخص مطالبه سود سهام با استفاده از تجربه کافی در زمینه همکاری با انواع شرکت های سهامی و داشتن علم و دانش به روز نسبت به مسائل تجاری می تواند موکلین خود را به خوبی در زمینه های مرتبط با شرکت های تجاری اگاه سازد و به احقاق درست حقوق آنها کمک کند.

دفتر حقوقی محمد حاجیلو وکیل پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات در زمینه های مختلف حقوقی و کیفری هست. در صورت نیاز به راه ارتباطی با وکلای برتر وارد لینک های زیر شوید:

HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما