تماس با ما

تقاضای اعسار برای تاجر چه حکمی دارد؟

تقاضای اعسار برای تاجر

زمانی که از شخصیت حقوقی برای شرکت ها صحبت می کنیم منظور شخصیت جداگانه ای از شرکا می باشد. که این شرکا راسا دارای حقوق و تکالیف می باشند. در نتیجه آثار حقوقی مجزایی را به دنبال دارند؛ از این جهت صرف مدیرت در شرکت تجاری نمی توان مدیران و یا مدیر عامل را نیز تاجر محسوب و حق و تکالیف مربوط به شرکت تجاری را بر آنها بار نمود. یکی از موارد مشکلات تاجر تلقی نمودن مدیران و یا مدیرعامل شرکتهای تجاری عدم پذیرش تقاضای اعسار برای تاجر می باشد.

در این مقاله با راهنمایی بهترین وکیل در تهران به بررسی موضوع تقاضای اعسار برای تاجر می پردازیم. همچنین ضمن ارائه نمونه رای در زمینه تقاضای اعسار برای تاجر ، راه های ارتباطی با وکیل متخصص در حوزه تقاضای اعسار برای تاجر را نیز ارائه می دهیم.

تقاضای اعسار برای تاجر

بهترین وکیل قرارداد تجاری و متخصص مربوطه در توضیح امر تقاضای اعسار برای تاجر اذعان می دارد که برخی مواقع، تجار در صورت ورشکستگی بر این گمانند که می توانند درخواست اعسار دهند تا هزینه های آنان تسهیل گردد. اما آیا تقاضای آنن ها از نظر حقوقی در مراجع قضایی قابل قبول است؟

خیر. در ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. حال سوال این است که حکم این ماده مطلق است یا اینکه ایشان می‌تواند نسبت به دیونی که ارتباطی با معاملات تجاری او ندارد دعوی اعسار مطرح کند (به فرض نسبت به مهریه یا نفقه همسرش). با بررسی چرایی عدم پذیرش تقاضای اعسار برای تاجر با ما همراه باشید.

دلیل عدم پذیرش تقاضای اعسار برای تاجر

در ارتباط با دلیل عدم پذیرش تقاضای اعسار برای تاجر باید بگوییم که بنا به مستنبط از ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر که در حکم اعسار است شامل دیون مدنی و تجاری می‌گردد؛

بنابراین حکم ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در تقاضای اعسار برای تاجر اطلاق دارد و به سایر دیون تاجر نیز تسری دارد. بنا به مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۳ قانون تجارت ورشکسته جهت حفظ حقوق طلبکاران حق مداخله در اموال خود را ندارند، در نتیجه دعوی اعسار در مورد تاجر مصداق ندارد.

تقاضای اعسار برای تاجر

برای رزرو مشاوره با محمد حاجیلو، با شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید: 09121275588 و 02128425688

در نظر بدارید که امور مربوط به حقوق تجارت از قبیل تقاضای اعسار برای تاجر اموری حقوقی اند. مانند امور ملکی که غالبا حقوقی اند و در حیطه تخصص های بهترین وکیل ملکی در تهران می گنجند.

بنابر این اگر با امور کیفری سر و کار پیدا کردید، بهتر است قبل از هر اقدامی به منظور تسهیل و تسریع امور، به بهترین وکیل کیفری در تهران مراجعه نمایید. در ادامه دادنامه مرتبط با موضوع تقاصای اعسار برای تاجر را ارائه می دهیم.


دادنامه تقاضای اعسار برای تاجر

اگر با امور مربوط به تقاضای اعسار برای تاجر سر و کار دارید بهتر است در مدت زمانی کوتاه نگاهی به دادنامه مرتبط زیر بیندازید. با این کار علاوه بر درک بهتر موضوع با روند کار و همچنین نظر قضات در این زمینه آشنا می شوید. از همراهی شما سپاسگزاریم.

رای دادگاه بدوی

در ابتدای دادنامه بدوی تقاضای اعسار برای تاجر به شماره پرونده: 9309980227800188 شماره دادنامه: 9309970227800731  تاریخ: 1393/08/21می خوانیم که در خصوص دادخواست خواهان‌ها به طرفیت خوانده به خواسته اعسار از هزینه واخواهی پرونده کلاسه 93/188 این شعبه. نظر به تقاضای اعسار برای تاجر :

  • 1- خواهان‌ها جهت توضیح پیرامون دلائل در جلسه دادرسی حاضر نشده‌اند
  • 2- طبق اسناد ارسالی، اشخاص حقیقی دارای شرکت می‌باشند و مدیریت شرکت نیز خودشان می‌باشند. اسناد بانکی نیز حاکی از آن است.
  • 3- شرکت تولیدی الف نیز اعسار تقدیم نموده که این خلاف ماده 512 قانون اعسار و ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مواد 1 و 2 و 3 و 5 قانون تجارت می‌باشد.
  • 4-دلائل ارسالی ضم دادخواست کافی برای اثبات اعسار نبوده.

لهذا حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌شود. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. و خواهان ظرف مدت 10 روز پس از قطعیت این رأی یا تجدیدنظر باید تمبر را باطل نماید والا قرار قانونی صادر و اخطار دیگری صادر نمی‌شود.

رئیس شعبه هیجدهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران/ حسین عطاری

رای دادگاه تجدید نظر استان

رای دادگاه تجدید نظر در خصوص دادنامه بدوی موضوع تقاضای اعسار برای تاجر که پیشتر خواندیم اینگونه آغاز می گردد: در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی آقای ک. الف. – ک. الف. و م. الف. به طرفیت بانک ص. نسبت به دادنامه شماره 9309970227800731 مورخ 93/8/21 در پرونده کلاسه 9309980227800188 صادره از شعبه محترم 18 دادگاه عمومی تهران که متضمن حکم بر بطلان دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است وارد است.

چرا که دادگاه محترم در رأی خود برای تقاضای اعسار برای تاجر معلوم نکرده است. تجدیدنظرخواهانها مشمول کدام شق ازماده 2 قانون تجارت مصوب 1371 می‌ باشند. صرف مدیر عامل بودن احدی از تجدیدنظرخواهانها آن هم مدیریت شرکت تجاری باعث تاجر شناخته شدن آن‌ها نمی ­‌شود. چرا که مطابق قرارداد منعقده فیمابین تجدیدنظرخوانده و شخص حقیقی (تجدیدنظرخواهانها) و شخص حقوقی (شرکت مهندسی الف.) تجدیدنظرخواهانها به‌ عنوان شخص حقیقی قرارداد را امضاء کرده‌اند.

مطابق ماده 124 قانون تجارت شخص حقیقی که مدیر شرکت انتخاب می‌شود از شمول ماده 1 قانون تجارت خارج است. مگر دلائلی که حکایت از تاجر بودن شخص حقیقی باشد. که در اوراق پرونده چنین خصیصه ای ملاحظه نگردیده. لذا مستنداً از ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم صادره در باب تقاضای اعسار برای تاجر و تلقی آن به قرار جهت رسیدگی ماهوی به پرونده به مرجع بدوی اعاده می‌گردد. رأی دادگاه حضوری و قطعی است.

شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار / احمد شیخ علیا لواسانی – علی کرمی

مشاوره با وکیل متخصص تقاضای اعسار

بدیهی است که یک شرکت بدون داشتن اطلاعات کافی از قوانین تجاری و مسائل حقوقی حاکم بر شرکت ها مانند تقاضای اعسار برای تاجر در طول فعالیت خود متحمل ضرر و زیان می شود. که برخی غیر قابل جبران خواهند بود. از این رو مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور قراردادها و مسائل تجاری می‌ تواند از ضرر و زیان جلوگیری کند.همچنین بیشترین سود دهی را در قرارداد ها برای شرکت فراهم آورد.

در دفتر حقوقی محمد حاجیلو، بر آنیم تا با ارائه خدمات تخصصی در امور حقوقی و کیفری اعم از : تجاری، ملکی، انحصار وراثت و غیره، راهنمای کاربران، مراجعین و موکلین عزیز باشیم. جهت ارتباط با وکیل متخصص در هر حوزه کلیک نمایید:

بهترین وکیل سرقفلی در تهران

بهترین وکیل ورشکستگی در تهران

HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما