مقاله

مقاله انحلال شرکت ها و وکیل تجاری متخصص

انحلال شرکت مراحل و اقدامات لازم

همه آنچه لازم است تا در ارتباط با انحلال شرکت بدانید. مراحل، مدارک و چگونگی انجام امور مربوطه در انحلال شرکتها

مقاله حق شفعه

حق شفعه چیست؟

بررسی حق شفعه در دعاوی ملکی و شروط احقاق حق شفعه

مقاله اعاده دادرسی 474

اعاده دادرسی 474

اعاده دادرسی 474 و معرفی وکیل متخصص پایه یک کیفری

دادنامه مقاله وکیل پایه یک دادگستری وکیل انحصار وراثت

دادنامه تقسیم ترکه

هرگاه در مدت رسیدگی به دعوای تقسیم اموال متوفی و افراز، از طرف برخی ازورثه ادعایی در مورد مالکیت اموال متوفی یا افراز اموال طرح گردد وراث مدعی باید ابتدا در مورد این موضوع طرح دعوی نموده تا نسبت به آن رای صادر و سپس به موضوع تقسیم یا افراز رسیدگی شود.

مقاله وکالت بلاعزل بانک ها از راهن

اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از راهن

با توجه به نیاز تجار و کسبه به اعتبارات بانکی روزانه قرارداد های بسیاری در راستای دریافت این اعتبارات بین مراجعین و بان ها منعقد می گردد. البته باید بگوییم…

تماس باما