تماس با ما

دعاوی علامت تجاری و دادنامه مربوط به آن

دعاوی علامت تجاری

یکی از موضوعاتی که به کرات در پرونده های تجاری مطرح می شود، دعاوی علامت تجاری است. این دعاوی برای صاحبان شرکت ها و برند ها از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین به دلیل تخصصی بودن موضوع، مشاوره با بهترین وکیل در تهران که در این حوزه مسلط است، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم و دادنامه حقوقی مرتبط با این موضوع را ارائه می دهیم. با ما همراه باشید.

دعاوی علامت تجاری

دعاوی علامت تجاری یکی از دعاوی تجاری به شمار می رود. وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور تجاری یا هان وکیل تجاری متخصص می تواند در فعالیت حقوقی خود طی همکاری با شرکت های تجاری، این دعوا را طرح کند و به نتیجه مطلوب برساند.

مستندات دعاوی علامت تجاری

کنوانسیون پاریس، قوانینی برای حمایت از مالکیت صنعتی مقرر می دارد که به واسطه آن اتباع کلیه اعضا از حقوق مساوی مانند اتباع داخلی برخوردارند. کشور ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است. چون اتباع داخلی از ایداع تأمین در جریان دادخواهی معاف هستند. اخذ تأمین از خواهان دارای تابعیت خارجی در خصوص دعاوی علامت تجاری ، مطابق مقررات قانونی نیست.

مستندات: ماده 144 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی . مواد 2و6 میلادی ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ مصوب 1891

وکیل متخصص در دعاوی علامت تجاری
وکیل تجاری – دعاوی علامت تجاری

بعد از بررسی دادنامه مرتبط با دعاوی علامت تجاری، به منظور مشاوره آنلاین و یا حضوری با محمد حاجیلو، با شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید. 09121275588 و 02128425688


دادنامه دعاوی علامت تجاری

در این بخش بر آنیم تا به منظور درک بهتر از روند حقوقی دعاوی علامت تجاری دادنامه ای را ارائه دهیم. البته این نکته را در نظر داشته باشید که د رصورتی که این موضوع جنبه کیفری به خود بگیرد، بهترین کار قبل از هر اقدامی، مشاوره تخصصی با بهترین وکیل کیفری در تهران است.

زیرا هر موضوعی وکیل متخصص خود را می طلبد. به عنوان مثال، همانطور که در پرونده ها و موضوعات ملکی مراجعه به بهترین وکیل ملکی در تهران را توصیه می کنیم، در امور کیفری نیز همین امر را مد نظر قرار می دهیم.

رای دادگاه بدوی در دعاوی علامت تجاری

در ابتدای رای دادگاه بدوی در دعاوی علامت تجاری میخوانیم: در خصوص دعوی آقای م.خ. به وکالت از شرکت پ.و. و شرکت پ.پ. به طرفیت شرکت پ.الف. به شماره ثبت …. با وکالت آقای م.ر. مبنی بر اعلام فسخ قرارداد:

اجاره بهره برداری از علائم تجاری و دانش تکنولوژی مورخ اول جولای سال 2000 میلادی ثبت شد. همچنین ممنوعیت خوانده از هر قسم استفاده از علائم تجاری و دانش تکنولوژی خواهان ها و محکومیت به پرداخت حق امتیاز محصولات تولیدی موجود حین فسخ قرارداد فعلاً مقوم به 000/000/51 ریال با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات وکلای اصحاب دعوی اولاً در خصوص درخواست اخذ تأمین از خواهان با استناد به ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به اینکه موضوع مختلف فیه راجع است به علامت تجاری که دارای قانون خاص (قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری) می باشد.

استناد به کنوانسیون پاریس در رای بدوی

در قسمت بعدی دادنامه بدوی در دعاوی علامت تجاری می خوانیم: در این مورد کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی هم وضع شده که مطابق مواد 2و6 خامس کنوانسیون و توجهاً به الحاق دولت های ایران و آلمان به کنوانسیون و لزوم رعایت مقررات مربوطه (برخورداری کلیه اعضا از حقوق مساوی مانند اتباع داخلی) و توجهاً به معافیت اتباع داخلی از ایداع چنین تأمینی در جریان دادخواهی.

لذا ایراد مذکور غیر وارد تشخیص است.مردود اعلام می گردد. ثانیاً در خصوص ایراد عدم صلاحیت معنونه از سوی وکیل خوانده : نظر به اینکه مستند خواهان قرارداد مورخ اول جولای 2000 میلادی می باشد که در کشور آلمان فی مابین تنظیم شده و به موجب ماده 17 قرارداد مقرر گردیده . در صورت بروز هرگونه اختلاف در رابطه با این قرارداد منحصراً دادگاه های آلمان صالح به رسیدگی و قانون حاکم هم قانون آلمان است.

صدور رای بدوی

با توجه به آنچه تا به اینجای دادنامه خواندیم، برای صدور رای بدوی دعاوی علامت تجاری داریم:

در صدور رای بدوی برای با توجه به اصل حاکمیت اراده و نظر به اینکه قضیه حاضر خارج از شمول مواد 971 و 975 قانون مدنی است. لذا با وارد تشخیص دادن ایراد اخیرالذکر مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه را غیرقابل استماع تشخیص داده. قرار رد آن را صادر می شود.اعلام می دارد: رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.
رییس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمدی


رای دادگاه تجدی نظر دعاوی علامت تجاری

در این قسمت رای دادگاه تجدید نظر در دعاوی علامت تجاری را داریم. این دادنامه بدین ترتیب آغاز می شود:

تجدید نظرخواهی 1- شرکت پ.و. 2- شرکت پ.پ. به طرفیت شرکت پ.الف. (سهامی خاص) نسبت به دادنامه شماره 01091مورخ 10/12/91 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن: قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان در مورد دعوی آن ها مبنی بر فسخ قرارداد اجاره بهره برداری از علائم تجاری و دانش تکنولوژی خواهان ها و محکومیت به پرداخت حق امتیاز محصولات تولیدی صادر و اعلام شده است.اما وارد و موجّه نمی باشد.

بررسی دلایل و صدور رای

رای تجدید نظر در این دعاوی علامت تجاری بدین صورت است: زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده. از ناحیه آقای وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجّه ای که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص داده می شود. به استناد صدر ماده 353 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی


بهترین وکیل دعاوی علامت تجاری

در این مقاله گفتیم که دعاوی علامت تجاری مربوط به امور شرکت ها امری تخصصی است. برای طرح و پیگیری این دعاوی از وکیل تجاری متخصص کمک بگیرید. مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک متخصص در این امور که تجربه و دانش کافی را دارد و همچنین از روند دادگاه ها و تجدید نظر و دیوان عالی آگاهی دارد، در طرح صحیح دعاوی و پیشبرد هرچه بهتر جهت احقاق حقوق امری بدیهی و الزامی به شمار می آید.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در ارتباط با دعاوی تجاری و مسائل حقوقی شرکت ها با وکیل تجاری متخصص می توانید با دفتر حقوقی محمد حاجیلو وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید و از مشاوره آنلاین بهره مند شوید:
021-28425688 , 09121575588

admin

نظرات بسته شده است.

تماس باما