ارزیابی خسارات قراردادی

در قراردادها، بین اشخاص تعهداتی وجود دارد که اصولا برای انجام هر یک از تعهدات زمان مشخصی در نظر گرفته می شود.در برخی از موارد،اشخاص از انجام تعهد خود استنکاف نموده و موجب وارد شدن خسارت به طرف دیگر می گردند؛اما با نگاهی در قرارداد خواهیم دید که خسارتی برای عدم انجام تعهد پیش بینی نگردیده است.

در این صورت ناقض قرارداد در مسئولیت قراردادی، مکلف است زیان دیده را در وضعی قرار دهد که اگر قرار داد اجرا می شد، در آن موقعیت قرار می گرفت، و در صورت عدم انجام این تکلیف، وی مکلف به جبران خسارات وارده به طرف قرارداد بوده و این خسارت متفاوت از مطالبه اجرت المثل ایام تصرف است.

در ذیل دادنامه ای با این موضوع تقدیم حضور می گردد:

دفتر حقوقی حاجیلو با حضور بهترین وکیل پایه یک در امور ورشکستگی آماده ی ارائه کلیه خدمات حقوقی به تمام هم میهنان خود در داخل و خارج از کشور می باشد

HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما