وکیل املاک

محمد حاجیلو وکیل پایه یک دادگستری

وکیل مصادره / مصادره اموال

متن به بررسی معنای مصادره میپردازد و سپس وظیفه وکیل مصادره را شرح میدهد تا لزوم داشتن وکیل مصادره قابل درک باشد

شرط پشیمانی

شرط پشیمانی

شرط پشیمانی در قرارداد ها و وکیل متخصص ملکی در تنظیم قرارداد املاک

نکات حقوقی معاملات ملکی

نکات حقوقی ملکی که باید بدانید

خریدار و فروشنده در زمان خرید ملک، با توجه به ارزشمند بودن معاملات ملکی و سرمایه گذاری افراد در این زمینه، باید به مسائل و نکات حقوقی ملکی توجه کنند….

گروه وکلای ملکی

گروه وکلای ملکی

گروه وکلای ملکی در موسسات حقوقی به اشکال گوناگونی به افراد مشاوره می دهند. وکلا مردم را در حوزه مشکلات و دعاوی ملکی راهنمایی می نمایند. باتوجه به گسترش روز…

تماس باما