تماس با ما

مسئولیت تضامنی امور غیر تجاری چه نکاتی دارد؟

مسئولیت تضامنی امور غیر تجاری

در مقاله پیش رو به بررسی موضوع مسئولیت تضامنی امور غیر تجاری می پردازیم. ضمن ارائه برخی تکات حقوقی در این بحث، دادنامه مرتبط با آن را نیز به کاربران عزیز ارائه خواهیم داد. با ما همراه باشید.

مسئولیت تضامنی امور غیر تجاری

بهترین وکیل در تهران اذعان می دارد: در حقوق ایران اصل بر مسئولیت فردی می باشد. به عبارتی مسئولیت تضامنی نیاز دلیل و نص قانونی دارد؛ از این رو نمی توان بدون توافق بر تضامنی بودن مسئولیت و یا امر قانون افراد را متضامنا مسئول انجام عملی دانست. همچنین نمی توان از آنان مطالبه نمود. در ادامه به منظور درک بهتر موضوع مسئولیت تضامنی امور غیر تجاری دادنامه ای را ارائه می دهیم.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی در زمینه شرکت ها و مسائل حقوقی تجاری مرتبط می توانید از مشاوره با بهترین وکیل قرارداد تجاری در تهران بهره مند گردید. با ما تماس بگیرید: 02128425688 و 09121275588

رأی دادگاه بدوی

در ابتدای دادنامه مسئولیت تضامنی امور غیر تجاری می خوانیم: در خصوص دادخواست آقای د. ب.ع. با وکالت آقای س. د. به طرفیت آقای خ. ن. و ع. ر.ف. به خواسته استرداد مال (منقول) مطالبه مقدار 216 تن ضایعات آهن به علاوه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و سایر خسارات دادرسی مقوم به 50/100/000 ریال با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد صورت‌جلسه مورخه 1393/7/26 مبنی بر اینکه وکیل خواهان دلیل و مدرک محکمه‌پسندی که حکایت از مسئولیت تضامنی خواندگان به استرداد مال مورد ادعا نماید به دادگاه نتوانسته ارایه نماید.

نتیجه رای نهایی

به عنوان نتیجه نهایی و رای بدوی در مسئولیت تضامنی امور غیر تجاری می خوانیم: بنا علیهذا و صرف‌نظر از دفاعیات مندرج در لایحه ابرازی، خوانده ردیف 2، به نظر دادگاه خواسته خواهان به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست. وفق مقررات قانونی طرح نشده است. به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار اصداری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 23 دادگاه حقوقی تهران

علی فلاح

مسئولیت تضامنی امور غیر تجاری

به جهت مشاوره با محمد حاجیلو، وکیل متخصص در امور تجاری، با شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید: 09121275588 و 02128425688

علاوه بر موضوع، مسئولیت تضامنی امور غیر تجاری آنچه در امور تجاری م یتوانید از وکلای این مجموعه یاری بخواهید امور ورشکستگی و بانکی اند. بهترین وکیل ورشکستگی در تهران از ابتدای جریان انحلال تا پایان همراه شما خواهد بود.

از طرف دیگر در امور تجاری دیگر از قبیل امور بانکی بهترین وکیل بانکی در تهران هر گونه مشاوره تخصصی حقوقی و کیفری را در این زکمینه به شما ارائه می دهد. در ادامه با بررسی رای دادگاه تجدید نظر در باب مسئولیت تضامنی امور غیر تجاری با ما همراه باشید.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در رای دادگاه تجدید نظر استان برای موضوع مسئولیت تضامنی امور غیر تجاری می خوانیم: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. ب.ع. با وکالت آقای س. د. به طرفیت آقایان 1- خ. ن. 2- ع. ر.ف. نسبت به دادنامه شماره 836/93 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه صادر شده است. با عنایت به اینکه در قانون مدنی و در قوانین کیفری جاری محکومیتی تحت عنوان تضامنی پیش‌بینی نشده است تنها در قانون تجارت و اسناد تجاری از قبیل چک و امثال آن تضامن پیش‌بینی شده است. که منصرف از مانحن فیه می‌باشد.

برابر مدلول ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی، دعوا باید به صورت صحیح و قانونی طرح شود تا قابلیت استماع داشته باشد. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ذیل ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا اعتراض نامبرده غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 353 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. 

شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار               

سیدابراهیم حسینی – بهزاد ابراهیمی

در نظر بدارید امور مربوط به مسئولیت تضامنی امور غیر تجاری غالبا حقوقی اندو نکته قابل توجه آن است که وکلای متخصص در امور حقوقی می توانند راهنمای شما باشد. در نتیجه در چنین مواردی بهتر است از مراجعه به بهترین وکیل کیفری در تهران خودداری نمایید.

HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما