تماس با ما

تنفیذ وصیت نامه عادی در قانون

بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران

دعوی تنفیذ وصیت نامه عادی و تقسیم ترکه باید به طرفیت کلیه ورثه و همچنین موصی لهم اقامه شود. به دلیل اهمیتی که اینبحث در حوزه انجصار وراثت دارد، ضمن بررسی آن، دادنامه مرتبط با این موضوع را نیز ارائه می دهیم. با ما همراه باشید.

تنفیذ وصیت نامه عادی

بهترین وکیل در تهران اذعان می دارد: تنفیذ وصیت نامه عادی به معنای اجازه یا امضا و تایید وصیت نامه می باشد. قانون بعد از فوت فرد وصیت نامه را برای یک سوم اموالش صحیح میداند. اگر غیر از این باشد وراث حق اعتراض دارند. به عبارت دیگر میتوانند درخواست تنفیذ وصیت نامه دهند.

به عنوان مثال، فرض میکنیم فردی وصیت می کند، کل اموالش صرف امور خیریه شود. طبق قانون بعد از فوتش وراث میتوانند اعتراض کنند. اصطلاحا درخواست تنفیذ وصیت نامه دهند.

دعاوی تنفیذ وصیت نامه و لزوم داشتن وکیل تقسیم ارث
تقسیم ترکه

در مواجهه با پرونده های مربوط به انحصار وراثت، قدم نخست آن است که به وکیل پایه یک دادگستری مراجعه نمایید که در این حوزه از تجربه کافی و تخصص برخوردار است. اصطلاحا چنین وکیلی را وکیل انحصار وراثت می نامیم. بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران می تواند ضمن تسهیل امور، از صرف وقت و هزینه گزاف نیز جلوگیری به عمل آورد.

جهت مشاوره با محمد حاجیلو، وکیل متخصص امور انحصار وراثت، با شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید: 09121275588 و 02128425688

مشاوره با وکیل انحصار وراثت

گفتیم که مشاوره با وکیل انحصار وراثت در اموری چون تنفیذ وصیت نامه عادی ، قبل از هر اقدامی، امری ضروری است. این مورد را مد نظر داشته باشید که اگر موضوع انحصار وراثت برای شما چنبه های دیگری چون ملکی یا کیفری به خور گرفت، باید به وکیل مورد نظر در آن حوزه مراجعه نمایید.

به عنوان مثال در صورتی که موضوع شما جنبه ملکی دارد، بهتری است از مشاوره با بهترین وکیل ملکی در تهران نیز بهره مند گردید. در ادامه با مطالعه دادنامه مرتبط، همراه ما باشید.


رای دادگاه بدوی

در ابتدای رای دادگاه بدوی برای موضوع تنفیذ وصیت نامه عادی می خوانیم: در پرونده مطروحه ق.ب. به طرفیت 1- گ. 2- ع. 3- ع. جملگی ب.که ورثه مرحوم ح.ب. می باشند تنفیذ وصیت نامه عادی مورخ 13 /11/1386 با امضاء منتسب به متوفی را اقامه نموده است که مفاد و متن این وصیت نامه دلالت بر وصیت متوفی به نحوه تقسیم کل ما ترک خود پس از فوت به پنج سهم داشته و دارد که از جمله یک سهم از این پنج سهم حسب متن این وصیت نامه به فرزندان شهیدع.ب. وصیت می شود و در جلسه رسیدگی نیز کاشف به عمل می آید که فرزندان شهید بزرگوار ع.ب.3 فرزند و ایضاً یک همسر می باشند.

دادگاه برابر با دادنامه منقوض به شماره 9100120 – 13/2/1391 به این جهت که ورثه شهید نیز جزو موصی لهم می باشند دعوی را به کیفیت مطروحه منطبق با قانون ندانسته چرا که کلیه ورثه و موصی لهم الزاماً می بایست طرف دعوی در دعوی تنفیذ وصیت قرار گیرند و قرار رد آن صادر، لیکن برابر با دادنامه 342 – 31/4/91 با این استدلال که پذیرش دعوی نسبت به مازاد بر ثلث برای کسانی که وصیت نامه را قبول دارند و ایضاً تا ثلث برای کسانی که قبول نموده اند قابل استماع و به همین جهت پرونده اعاده گردیده است این دادگاه بنا بر شرحی که گذشت از آنجا که اصل در وصیت ها، وصیت به ثلث بدون اینکه موصی نیازی به تصریح وراثت موصی به از ثلث نماید مگر اینکه قصد نگارش موصی تصریح به مازاد بر ثلث دارد.

بررسی جوانب دادنامه

به عنوان بررسی موضوع در دادنامه تنفیذ وصیت نامه عادی می خوانیم: علی هذا دادگاه از آنجا که وصیت نامه مزبور یک وصیت دست نوشته می باشد و منتسب به امضاء موصی نبوده و چنانچه دعوی تنفیذ الزاماً به طرفیت کلیه ورثه و ایضاً کلیه موصی لهم اقامه نشود بر فرض پذیرش و صدور حکم به تنفیذ آن وصیت از آنجا که در مانحن فیه وصیت به جزء مشاع از ترکه می باشد و با تنفیذ و رسمیت بخشیدن به آن ورثه حق درخواست تقسیم را دارند و با پذیرش دعوی افراز از سوی هر یک از ورثه و در صورت عدم موافقت در افراز بر مبنای این وصیت ورثه حق رجوع به محکمه را دارند.

و در انتها حال قطع نظر از اینکه هر یک از ورثه وصیت تا ثلث یا مازاد بر ثلث را مشمول باشند یعنی برای کسی که وصیت را قبول دارد مازاد بر ثلث و در غیر این صورت نسبت به سهم وی تا ثلث مؤثر بوده از آنجا که احد از موصی لهم، ورثه مرحوم ع.ب. می باشند که برابر با صورت جلسه دادرسی شهید ع.ب. دارای 3 فرزند و یک همسر می باشند که در رسیدگی برابر با اصالت این سند با وصف اینکه دعوی تردید از آنان نیز قابل پذیرش بوده و خصوصاً اینکه در ردیف سایر ورثه قرار گرفته اند .

نتیجه و رای نهایی

به عنوان نتیجه در این دادنامه در بحث تنفیذ وصیت نامه عادی می خوانیم: نهایتاً دعوی الزاماً می بایست به طرفیت آنان نیز اقامه شود. بر فرض اینکه دعوی را متوجه آنان ندانیم با اثبات و تنفیذ این وصیت نامه استماع هرگونه ادعائی از موصی لهم اعم از اعلام ادعای مازاد بر این سهم و غیره نیز مسموع نیست. قطعاً در این دعوی علی الخصوص تنفیذ وصیت دعوی الزاماً می باید به طرفیت کلیه ورثه و موصی لهم جریان یابد. که در این دعوی تنها به طرفیت ورثه اقامه شده است. علی هذا با این توصیف دادگاه دعوی را منطبق با موازیننمیداند. قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد. این قرار پس از ابلاغ به طرفین ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران – افخمی عقدا 


بعضا موضوعات انحصار وراثت به دلیل بروز اختلافات بین وراث، می تواند جنبه کیفری پیدا کند. از این حیث در صورت بروز این قبیل مشکلات، پیشنهاد ما به شما، استفاده از مشاوره تخصصی با بهترین وکیل کیفری در تهران است. در ادامه رای تجدید نظر استان را د ربحث تنفیذ ویصیت نامه عادی مطالعه می کنیم. از همراهی شما سپاسگزاریم.

رای دادگاه تجدید نظر استان

به عنوان تجدید نظر خواهی دادنامه قبل در موضوع تنفیذ وصیت نامه عادی می خوانیم: تجدیدنظرخواهی آقای ق.ب. به طرفیت آقای ع.ب. و غیره نسبت به دادنامه شماره 635 مورخ 28/5/91 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تنفیذ وصیت نامه عادی مورخ 13/11/1386 صادرگردیده است وارد و موجّه نمی باشد.

زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امورمدنی تشخیص و به استناد صدرماده 353 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهرانتوحیدی – شیخ علیا لواسانی

HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما