وکیل ابطال سند و ابطال قرارداد را بشناسید

وکیل ابطال سند در تهران

سند رسمی دارای اعتبار قانونی است. این سند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طور رسمی و قانونی ثبت، تنظیم و صادر می گردد. در مواردی به درخواست صاحب سند یا به دلیل انتقال مالکیت و یا حتی به حکم دادگاه سند رسمی باطل می شود. به دلیل پیچیدگی امور ملکی بهترست قبل از هرگونه اقدامی ، به جهت آگاهی از قوانین ملکی مرتبط با این موضوع از راهنمایی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور ملکی و تنظیم قراردادها یعنی همان وکیل ملکی و وکیل ابطال سند استفاده کنید.در ادامه به بررسی این موضوع می پردازیم.

ابطال سند

دعوی ابطال سند رسمی دعوایی حقوقی است. بنابراین با تنظیم دادخواست ابطال سند مالکیت صورت می گیرد. در این دعوا خواهان برای بی اثر کردن سند رسمی اقدام می کند. منظور از این دعوا به طور کلی این است که بعداز تنظیم سند یکی از طرفین مدعی عدم رعایت تشریفات تنظیم سند رسمی یا شرایط صحت سند رسمی باشد.در این صورت از مرجع صالح تقاضای ابطال آن را می نماید. وکیل ابطال سند می تواند با آگاهی از قوانین حاکم دادخواست مناسب با موضوع را تنظیم نماید.

یا در صورتی که:

فردی سندی را به عنوان دلیل اثبات دعوا در یک دادرسی ارائه دهد یا به استناد به یک سند و نوشته از اثرات آن به نفع خود بهره ببرد.در این دو فرض نیز ممکن است طرف مقابل ادعای جعلی بودن یا بی اعتباری یا سوء استفاده از سند را داشته باشد که میتواند با مراجعه به دادگاه حقوقی یا کیفری تقاضای ابطال سند و یا ادعای جعلیت را بنماید. همانطور که در ابتدا اشاره کردیم در این قسم دعاوی به جهت پیچیدگی توصیه میشود قبل از هر اقدامی با یک وکیل ابطال سند با تجربه و آگاه به مقررات حاکم بر اسناد رسمی و عادی مشورت نمائید.

اسناد به چند دسته تقسیم می شوند؟

اسناد به دو نوع تقسیم می شود باید بدانید که به منظور ابطال چه نوع اسنادی به وکیل ابطال سند مراجعه می کنید:

 •  سند رسمی : سندی است که نزد مراجع دولتی و تحت نظر حاکمیت است. یا مراجعی که قانونگذار برای برخی اسناد در نظر گرفته است. مانند دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، تنظیم شود.
 • سند عادی:هر سندی که شرایط سنر رسمی را نداشته باشد سند عادی محسوب می شود. 

در نظر بدارید که بهترین وکیل بانکی در تهران اذعان می دارد این مورد در اسناد بانکی نیز صادق است.

وکیل ابطال سند - وکیل پایه یک دادگستری متخصص - وکیل ملکی
وکیل ابطال سند رسمی – وکیل پایه یک دادگستری

برای مشاوره تلفنی و یا رزرو مشاوره حضوری

بادفتر حقوقی محمد حاجیلو

وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور ملکی،

وکیل ملکی و وکیل ابطال سند رسمی

با شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید:

09121275588 و 28425688-021


شرایط درخواست ابطال سند

ابطال سند رسمی در شرایط و مواردی قابل درخواست می باشد. بهترین وکیل در تهران در این حوزه یا همان وکیل ابطال سند باید با تجربه کافی در زمینه ملکی از تمامی مواغرد آگاهی مناسبی داشته باشد. در ادامه به این موارد اشاره میکنیم:

 • اسناد صوری و غیر واقعی : گاهی طرفین بدون اینکه هدف واقعی مبنی بر نقل و انتقال داشته باشند قراردادهایی را تنظیم می کنند. در اصطلاح حقوقی به چنین قراردادی صوری می گوییم. در چنین شرایطی می توان تقاضای ابطال سند رسمی را به خاطر صوری بودن نمود.
 • اسناد مجعول: برخی از اشخاص با اهداف نا مشروع برای تحصیل مال و فریب دیگران اسنادی را جعل می کنند. این اسناد ممکن است اعم از کارت های پایان خدمت و گذرنامه، مدارک تحصیلی، اسناد مالکیت منازل و خودرو و اسناد گمرکی و ترخیص و … باشد. بنابراین با توجه به جعلی بودن اسناد می توان تقاضای ابطال آن اسناد رسمی را داشت.
 • اسنادی که از طریق کلاهبرداری و دیگر جرایم صادر شده است: عمدتا صلاحیت ابطال سند رسمی بر عهده مراجع حقوقی است و شخص ذینفع می بایست درخواست ابطال سند رسمی را از مراجع حقوقی درخواست نماید . اما در این مورد خاص معمولا اشخاص بلافاصله اقدام به طرح شکایت کیفری می کنند. حتی شعب جزایی در دادنامه خود حکم بر ابطال اسناد فوق را نیز صادر می نماید.
بهترین وکیل ابطال سند در ادامه اینگونه توضییح می دهد:
 • اسنادی که جهت تضمین به دارنده سند سپرده یا منتقل شده است: گاهی پیش می آید که افراد برای دریافت وام و یا جهت انجام امور مضاربه ای به عنوان تضمین بازپرداخت، املاک خود را به نام دهنده وام یا طرف مقابل قولنامه می کنند. به عبارت دیگر هیچ قصدی جهت انتقال املاک وجود ندارد. تنظیم قولنامه صرفا جهت تضمین وام وقرض می باشد. اما در مواردی قرض دهنده و قرض گیرنده را مکلف می نماید که سند رسمی ملک را نیز به نام آنها منتقل نماید. در چنین شرایطی همیشه این احتمال وجود دارد که قرض دهنده از بازگرداندن سند به نام مالک واقعی آن خود داری کند. شخص قرض گیرنده می تواند به لحاظ عدم وجود قصد و نیت واقعی برای انتقال ، ابطال سند را شخصا یا از طریق وکیل ابطال سند از دادگاه درخواست نماید.
 • اسناد مالکیت معارض: سند مالکیت معارض سندی است که تمام یا قسمتی از سند مالکیت قبلی را در برداشته باشد و تمام یا قسمتی از یک ملک در محدوده دو سند مالکیت باشد. به عبارت دیگر وکیل ابطال سند اینگونه توضیح می دهد که: در صورتی که نسبت به کل یا جزیی از یک ملک دو بار سند مالکیت صادر شود یا در خصوص حقوق ارتفاقی متعارض باشند. سند مالکیت مؤخر نسبت به سند مالکیت مقدم را معارض گویند و تا زمانی که حکم نهایی دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد همچنان به عنوان سند مالکیت معارض تلقی می‏ شود.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند

دعوای ابطال سند ، مربوط به مال غیرمنقول است. عموماً اداره ثبت صادر کننده سند و محل وقوع ملک با حوزه دادگاه بر هم منطبق هستند. از این لحاظ، دادگاه عمومی محل وقوع ملک و تنظیم سند، صالح به رسیدگی است. در صورت مغایرت این دو با هم، مطابق ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه محل وقوع ملک،  صالح به رسیدگی می باشد. وکیل ابطال سند حین ارائه دادخواست مربوطه این مورد را درنظر می گیرد

نکات مهم در ابطال سند که بهتر است بدانید

 • بسیاری از اسناد در قالب یک قرارداد تنظیم می شوند، با این حال لزوما هر سندی قرارداد محسوب نمی شود. به عنوان مثال اقرارنامه سندی رسمی است، اما قرارداد محسوب نمی شود. در مقابل موضوع کلیه اسناد فروش قطعی، وکالتنامه ، صلح نامه، بیع نامه، هبه و وقف یک قرارداد است.
 • در مورد اسناد عادی علاوه بر ادعای جعل، می توان ادعای انکار و تردید نیز کرد. ولی در مورد اسناد رسمی تنها می تواند ادعای جعل کرد و نه انکار و تردید.
 • دعوای ابطال سند، دعوای غیر مالی است. به بیان دیگر به عنوان هزینه دادرسی هزینه ثابتی باید پرداخت شود، مگر آنکه لازم باشد معامله نیز باطل گردد .
 • پس از ابطال سند و گاهی به طبع آن ابطال معامله همه چیز به زمان قبل از تنظیم سند باز می گردد.

وکیل ملکی متخصص در این مورد به خصوص ، یا همان وکیل ابطال سند متخصص باید از تمامی این نکات آگاه باشد. با توجه به موارد فوق پیگیری پرونده های مورد مرتبط را برعهده بگیرد.

مستندات قانونی در ارتباط با ابطال سند

برخی مواد قانونی مرتبط با موضوع ابطال سند می تواند آگاهی مناسب را به افراد در طی مراحل قانونی بدهد. که در این بخش به منظور تکمیل مبحث برخی از آنها را یادآور می شویم. گفتنی است که: در صورت مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری متخصص یا همان وکیل ابطال سند می توانید توضیح موارد مرتبط با پرونده خود را خواستار شوید.

 • ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک : همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت
 • ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک : در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود باشد. همچنین وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد اجباری است:۱ – کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.۲- صلحنامه و هبه‌نامه و شرکتنامه.
 •  ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک : سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد. حتی به ثبت نرسد، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
 • ماده ۲۲۳ قانون مدنی : هر معامله كه محمول بر صحت است . مگر اينكه فساد آن معلوم شود.
 • ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی : در مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوي كه مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمي گردد.
 • ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ : محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر بی‌اعتباری سند رسمی صادر می‌کنند . مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور‌اعلام کنند. هر گاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد ، سردفتر مفاد حکم را در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی منعکس می کند. ولی هر گونه اقدام‌نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود.

بهترین وکیل ملکی ، وکیل ابطال سند در تهران

با مطالعه مقاله و آگاهی از حائز اهمیت بودن مواد قانونی در روند ابطال سند ، مشاوره و کمک گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور ابطال سند یا همان وکیل ابطال سند متخصص امری بدیهیست.

به منظور مشاوره با ما تماس بگیرید: 09121275588 و 28425688-021

blank
admin

نظرات بسته شده است.

تماس باما