تماس با ما

تقسیم ارث وارث صغیر چگونه است؟

چگونگی تقسیم ارث وارث صغیر

تقسیم ترکه بعد از فوت موتوفی، دارای قوانین و مراحلی است که پیشتر در مقاله ای به این موضوع پرداختیم. اکنون در این مقاله قصد داریم تا تقسیم ارث وارث صغیر را بررسی کنیم و ارائه ای حقوقی را در این بحث ارائه دهیم. لازم به ذکر است که بهترین وکیل در تهران که در امور مربوط به انحصار وراثت تخصص دارد، می تواند راهنمای شما باشد. به عبارتی وکیل متخصص با آگاهی کافی از قوانین از ضایع شدن حقوق افراد صغیر د ربحث تقسیم ترکه موتوفی جلوگیری می کند.

تقسیم ارث وارث صغیر

در مورد تقسیم ارث وارث صغیر این نکته مهم را باید بدانید. در صورتی که صغیری در بین ورثه باشد. همچنین قیم وی طرف دعوای تقسیم ترکه موتوفی باشد، نیازی به اقامه دعوا علیه اداره سرپرستی نیست.

تقسیم ارث وارث صغیر در امور ملکی

در بحث ترکه موتوفی، بالاخص تقسیم ارث وارث صغیر موضوع ملکی از اهمیت بالایی بر خوردار است. بهترین وکیل ملکی در تهران می تواند با توجه به تسلط خود در امور ملکی و با تکیه بر تجربه کافی در این زمینه، بهترین اقدام را نماید. این نکته را مد نظر داشته باشید که اگر در امور ملکی، با املاک تجاری یا سرقفلی برخورد کردید، پیشنهاد ما به شما، مشاوره تخصصی با بهترین وکیل سرقفلی در تهران است.


به منظور مشاوره با محمد حاجیلو، با شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید: 09121275588 و 02128425688


تقسیم ارث ورثه صغیر
تقسیم ترکه

دادنامه تقسیم ارث وارث صغیر

در قسمت های قبل، مهمترین نکته را در تقسیم ارث وارث صغیر عنوان کردیم، راه ارتباطی با بهترین وکیل انحصار وراثت در تهران را نیز ارائه دادیم. حال بر آنیم به منظور سخن پایانی برای آشنایی با نظر قضات و روند قضایی این موضوع، دادنامه ای مرتبط را مطالعه نماییم. از همراهی شما سپاسگزاریم. مستندات: ماده 20 قانون امورحسبی

رأی دادگاه بدوی

در بحث تقسیم ارث وارث صغیر می خوانیم: در خصوص دعوی خواهان ها ن.ح. فرزند ر.، آقایان پ.، پ.، خانم پ. همگی الف. فرزندان الف. با وکالت آقای م. ساکن تهران به طرفیت خواندگان خانم الف.ص. فرزند الف.، آقای پ.، خانم پ. هردو الف. با قیمومت خانم الف.ص. (خوانده ردیف 1)، خانم پ.الف. فرزند الف ساکن تهران (ردیف های 1 الی 3) با وکالت آقای ر.ر. ساکن تهران به خواسته تقسیم ترکه مرحوم الف.الف. با جلب نظر کارشناس. نظر به اینکه در مدارک تقدیمی وکیل خواهان به یک فقره قیم نامه خانم الف.ص. اشاره شده که قیم آقای پ. و خانم پ.الف. می باشد و جهت رعایت غبطه افراد صغیر مذکور، لازم بود.

اداره سرپرستی نیز طرف دعوی قرار گیرد که این در صورت نگرفت، لذا مستنداً به ماده 197 ق آدم، قرار عدم استماع دعوی به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می گردد. قرار صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

رئیس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حسینی زاده


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در رای دادگاه تجدید نظر استان برای موضوع تقسیم ارث وارث صغیر می خوانیم: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به وکالت از خانم ها پ.، پ.، آقای پ. همگی الف. به طرفیت خانم ها الف.ص.، پ.، پ.، آقای پ. همگی الف. نسبت به دادنامه شماره910379 ـ 1/5/91 صادره ازشعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوا صادرگردیده است.

دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد می داند، زیرا قیم صغار به عنوان نماینده آنان در دادرسی شرکت داشته و ضرورتی به حضور دادستان در امر حسبی تقسیم ترکه نبوده است. لذا مستنداً به ماده 20 قانون امورحسبی و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را به جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاهفارسیجانی ـ اقتصادی

HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما