تماس با ما

تعدی و تفریط در دعوی تخلیه

دعاوی تخلیه

یکی از مواردی که می توان مستند به آن ملک استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجرمصوب 1356.5.2 را تخلیه نمود تعدی و یا تفریط مستاجر در ملک مورد اجاره می باشد. در دعوای تخلیه ملک تجاری مبنی بر تعدی و تفریط مستأجر، تجاوزی به به این عنوان در دعوی تخلیه محسوب می گردد که خارج از عرف باشد. یا به گونه ای انجام شود که معماری مورد اجاره را تغییر دهد و این تغییرات باعث کاهش مقاومت، استحکام، دوام بنا شود. همچنین از ارزش مورد اجاره بکاهد.

بهترین وکیل در تهران متخصص در امور ملکی می تواند در این زمینه یاری رسان شما باشد.

تعدی و تفریط

تعاریف این موضوع در قانون مدنی حاکی از آن است که برای تحقق آن در اصل باید الزاماتی وجود داشته باشد. که این الزامات ممکن است در قالب شرط و با موضوع تکلیف انجام عملی خاص یا منع از انجام کاری نسبت به عین مستأجره باشد.

بر این اساس بود که در مورد تغییر نحوه استفاده گفته شد که این موضوع نفساً تعدی و تفریط است؛ اما به دلیل اهمیت در قالب جداگانه و مجزایی از سوی قانون‌گذار مورد توجه قرار گرفته است. هم از این بابت بود که تعیین شغل در اجاره‌نامه را جزء شرایط طرح دعوی تخلیه به جهت تغییر شغل ذکر کردیم.

شرایط طرح دعوى تخليه به جهت تعدي و تفريط

آنچه از جمع ماده ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی برمی آید تعدی و تفریط فعل یا ترک فعل خارج از الزامات قراردادی یا
عرفی است؛ بنابراین آنچه باید به عنوان شرایط دعوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط ذکر شود. شرایط طرح دعوا تخلیه به این دلیل عبارت است از:

  • وجود الزامات قراردادی یا عرفی
  • تحقق تخلف از الزامات قراردادی یا عرفی

که ما هر کدامرا به طور مجری مورد بحث قرار خواهیم داد. اگرچه بحث در باب تحقق تخلف به جهت تخصصی بودن امر در اختیار اهل خبره است و بررسی الزامات معرفی و تخلف از آن برخلاف بررسی الزامات قراردادی به لحاظ موضوعی و به جهت ناهماهنگی و ناهمسانی عرف در زمان و مکان مختلف امری دشوار است.

دادنامه تعدی و تفریط

به بررسی دادنامه مرتبط با دعوی تخلیه با توجه به تعدی و تفریط می پردازیم.

تعدی و تفریط در دعوا تخلیه

وکیل برای تعدی و تفریط

دفتر حقوقی حاجیلو با حضور بهترین وکیل پایه یک در امور ملکی من جمله تعدی و تفریط در دعوای تخلیه، آماده ی ارائه کلیه خدمات حقوقی می باشد. تمامی موکلین در خارج و داخل کشور می توانند از دانش ما بهره مند شوند. جهت هر گونه مشاوره حقوقی میتوانید به صورت آنلاین از طریق شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری با ما در ارتباط باشید.
021-28425688 و 09121575588

داشتن یک وکیل با تجربه و علم کافی در بحث قرارداد های استیجاری مربوط به ساختمان های تجاری و مسکونی کمک بسیار زیادی به شما میکند.وکیل با پیگیری امور از مراجع ذی ربط می تواند پیشبرد بسیار خوبی را در پرونده شما به وجود بیاورد. مشاوره حقوقی با وکیل مجرب از خسارات مالی و اتلاف وقت شما جلوگیری خواهد کرد.

HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما