تماس با ما

مطالبه اجرت‌المثل سهم زوجه از آپارتمان مشاعی

در حقوق ایران اگر کسی از مال دیگری استفاده نماید،اصل بر این است که باید هزینه ی استفاده را بپردازد؛مگر اینکه صاحب مال اجازه ی استفاده مجانی از مال را داده باشد.

حال چنانچه زوجه و زوج، مشاعاً مالک آپارتمان باشند و هر دو از آن استفاده نمایند؛ آیا زوجه می تواند به استناد اینکه تهیه مسکن از وظایف زوج است؛ مطالبه اجرت المثل سهم خود را بنماید؟

در ذیل نمونه رای در این زمینه تقدیم حضور می گردد:

دفتر حقوقی حاجیلو با حضور بهترین وکیل در هر زمینه حقوقی آماده ی ارائه کلیه خدمات حقوقی به تمام هم میهنان خود در داخل و خارج از کشور می باشد.

HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما