دادنامه عقد اقاله را بخوانید

عقد اقاله وکیل پایه یک دادگستری

عقد اقاله را در قسمت های قبل مورد بررسی قرار دادیم. شرایط و انواع آنرا بررسی کردیم و تفاوت آنرا با حق فسخ دانستیم. در این بخش تصمیم به بررسی یک نمونه دادنامه عقد اقاله را داریم و در انتها با استفاده از شماره تلفن مربوطه می توانید برای مشاوره با بهترین وکیل در تهران ، وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور قراردادها اقدام نمایید.

دادنامه عقد اقاله

این نوع عقد از این نظر رایج است که بر خلاف فسخ، نیازی به اعمال خیارات و طی مراحل قانونی ندارد. در این باب وکیل فسخ قرارداد راهنمای شما خواهد بود.

اقاله نوعی عقد به حساب می آید که با توافق و رضایت صورت می پذیرد و قرارداد فی ما بین را از بین می برد و اثرات ناشی از آن را خنثی می کند. در این بین باید تمامی نکات حقوقی مد نظر گرفته شود. تا حقی از طرفین قرارداد ضایع نگردد و متحمل ضرر نشود. وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور قرارداد ها می تواند به خوبی شما را در انجام این عقد راهنمایی کند. تجربه ی کافی وکیل در این زمینه از بروز هرگونه مشکلات احتمالی بعد از انجام قرارداد جلوگیری می کند و احقاق حقوق را در خلال این عقد میسر می سازد. برای نمونه دادنامه عقد اقاله همراه ما باشید.

عقد اقاله وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور قرارداد ها
عقد اقاله وکیل پایه یک دادگستری

برای استفاده از مشاوره آنلاین و یا رزرو مشاوره حضوری

با محمد حاجیلو، با شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور قرارداد

تماس بگیرید:

09121275588 و 28425688-021


نمونه دادنامه عقد اقاله

موضوع دادنامه عقد اقاله : اقاله نوعی عقد است که با تراضی طرفین صورت می پذیرد.

مستندات: مواد 219 و 223 قانون مدنی


رای دادگاه بدوی

در شروع دادنامه عقد اقاله می خوانیم: در خصوص دعوی آقای ح.ع. فرزند ح. با وکالت آقای الف.ش. به طرفیت آقای الف.م. فرزند ب.ب. صدور حکم مبنی بر تأیید و تنفیذ اقامه و تفاسخ مبایعه نامه عادی 18/8/89 و مطالبه خسارات دادرسی بدین مضمون که به موجب مبایعه نامه عادی 18/8/89 یک قطعه زمین از سوی خواهان به خوانده دعوی به عقد بیع واگذار گردیده.

سپس:

در دادنامه عقد اقاله می خوانیم: از سوی طرفین اقاله شده است علّت اقاله نیز عدم پرداخت ثمن می باشد. ثمن معامله نیز یک دستگاه خودرو، آپارتمان و چند فقره چک می باشد . جهت اثبات عدم پرداخت که منشأ اقاله عنوان گردیده است انتقال آپارتمان و خودرو توسط شخص خوانده به اشخاص ثالث و گواهی عدم پرداخت چک های صادره می باشد. استماع دفاعیات خوانده انکار دعوی خواهان می باشد. با توجه به محتویات پرونده استماع شهادت شهود گواهی عدم پرداخت دعوی خواهان وارد است.

زیرا:

حسب اظهارات گواهان خواهان مذکور در صورت جلسه دادگاه مورخ 22/3/92 عقد مذکور از سوی طرفین اقاله گردیده بود. گواهان ناظر بر اظهارات طرفین بوده اند. از سوی دیگر آپارتمان و خودرو که ثمن معامله مذکور می باشد، از سوی خریدار یعنی خوانده دعوی به اشخاص ثالث واگذار می گردد. چک های صادره نیز برگشت خورده اند. که صدق اظهارات خواهان مبنی بر استرداد ثمن و مثمن به طرفین را اثبات می نماید .

اظهارات خوانده دعوی نیز در دادنامه عقد اقاله مبنی بر اینکه گواهانی جهت عدم اقاله و تفاسخ دارد نیز موثّر در مقام نیست.

زیرا :

علی رغم تجدید جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی به نشانی اعلامی و عدم شناسایی خوانده علی رغم سبق ابلاغ درحالی که در جلسه دادرسی مورخ 22/3/92 حضور یافته بود نسبت به تعرفه گواهان خود اقدام ننموده است. تا کذب انتقالات آپارتمان و خودرو توسط خودش را علی رغم موجود بودن مستندات مذکور ؛ اثبات نماید.

بنا به مراتب فوق

در قسمت پایانی دادنامه عقد اقاله می خوانیم: دعوی خواهان وارد است. حکم به تأیید و تنفیذ اقاله و تفاسخ مبایعه نامه عادی18/8/89 فی مابین طرفین و محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر می گردد. رأی صادره مستنداً به مواد 198. 331 و 336 و 339 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی لواسانات ـ شعبانزاده


رای دادگاه تجدید نظر استان تهران

در ادامه برای تجدید نظر در دادنامه عقد اقاله داریم: تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت آقای ح.ع. نسبت به دادنامه شماره 920176 مورخه 25/3/92 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی لواسانات که به موجب آن حکم به تأیید و تنفیذ اقاله و تفاسخ مبایعه نامه عادی مورخ 18/8/89 فی ما بین طرفین صادرشده است با بررسی پرونده ازجمله مندرجات دادخواست اولیه خواهان و لایحه وکیل محترم وی در بیان موضوع خواسته و ادله آن (اوراق 6، 14 و 15 پرونده) و معرفی دو نفر گواه برای اثبات اقاله معامله فی مابین و اظهارات گواهان مزبور به شرح اوراق 29 و 30 پرونده تجدیدنظرخواهی

از این حیث وارد است که:

و نظر به نتیجه تجدید نظر در دادنامه عقد اقاله داریم: اقاله نوعی عقد است که با تراضی طرفین صورت می پذیرد. اظهارات گواهان حاکی از اخبار به قصد فسخ معامله از ناحیه خریدار و قبول آن از سوی فروشنده دارد و دلالتی بر تحقق قرار و فسخ معامله نمی کند. علی هذا با توجه به قواعد لزوم و صحت معامله مطابق مواد 219 و 223 و 198 و 358 قانون و آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد دعوی نخستین صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.
رییس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حمیدی راد ـ عاشورخانی


عقد اقاله و وکیل متخصص قرارداد

دفتر حقوقی محمد حاجیلو وکیل پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات در زمینه های مختلف حقوقی و کیفری بالاخص تجدید نظر خواهی در دادنامه عقد اقاله می باشد. در صورت نیاز به مشاوره بابهترین وکیل کیفری در تهران متخصص در تنظیم انواع قرارداد ها در صورت جنبه کیفری تماس بگیرید: 09121275588 و 28425688-021

blank
admin

نظرات بسته شده است.

تماس باما