وکیل پایه یک دادگستری

محمد حاجیلو وکیل پایه یک دادگستری

وکیل مصادره / مصادره اموال

متن به بررسی معنای مصادره میپردازد و سپس وظیفه وکیل مصادره را شرح میدهد تا لزوم داشتن وکیل مصادره قابل درک باشد

معرفی وکیل ملکی

معرفی وکیل ملکی

معرفی وکیل ملکی : معني لغوی وكالت، تفويض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقی، وكالت عقدی است كه به موجب آن يكي از طرفين ، طرف ديگر را…

تماس باما