تماس با ما

وکیل در تهران

معرفی وکیل ملکی

معرفی وکیل ملکی

معرفی وکیل ملکی : معني لغوی وكالت، تفويض و واگذار نمودن است و در اصطلاح حقوقی، وكالت عقدی است كه به موجب آن يكي از طرفين ، طرف ديگر را...

تماس باما