فهرست بستن

روز: اسفند ۵, ۱۳۹۹

دعاوی ملکی و قراردادها

دعاوی ملکی و قراردادها

شایع ترین دعاوی ملکی و قراردادها

دعاوی ملکی و قراردادها به دعاوی گفته می شود که در آن موضوع دعوا یک ملک مانند آپارتمان ها، مغازه، باغ، خانه و غیره است. این نوع دعاوی ملکی باید در دادگاهی که ملک در آن واقع شده است بررسی شوند و هزینه ای که دادرسی این امور در پی دارد بر اساس قیمت منطقه ای اعلام شده و قیمت واقعی و یا قیمت معامله ملک هیچ تاثیری بر روی تعیین این هزینه ندارد. برخی از پرونده هایی که موضوع اصلی آنها ملک است در کشور ما رواج بیشتری دارد، ما نیز در ادامه قصد داریم برخی از دعواهای شایع که بر سر ملک به وقوع می پیوندند را به شما معرفی کنیم و توضیح مختصری در رابطه با آنها ارائه دهیم.

الزام به تنظیم سند رسمی

یکی از دعاوی ملکی و قراردادها، الزام به تنظیم سند رسمی است. در کشور ایران وقتی دو نفر تصمیم می گیرند ملکی را معامله کنند، بر سر خرید ملک توافقاتی انجام می شود و در نهایت نیز سند صادر می گردد. اما گاهی اوقات ممکن است فروشنده از به نام زدن سند خودداری کند. فرض کنید ملکی را خریداری کرده اید و پول ملک را به فروشنده پرداخته اید و یک روز را برای آنکه فروشنده سند را به شما منتقل کند تعیین کرده اید. اگر د راین تاریخ فروشنده در دفترخانه حضور پیدا نکند شما می توانید از دعوای الزام به سند رسمی استفاده کرده و مشکل به وجود آمده را از طریق قانون حل کنید.

برای آنکه بتوانید به نتیجه ای که مد نظرتان است برسید، توصیه می کنیم به یک وکیل دعاوی ملکی با تجربه در این زمینه مراجعه کنید تا او بتواند با مواد قانونی فروشنده را ملزم به امضای سند کند و در صورتی که خسارتی به شما وارد شده است، آن را نیز پرداخت کند.

دعوای خلع ید

یکی دیگر از پرونده هایی که آن هم در دادگاه ها زیاد مشاهده می شود، دعوای خلع ید است. این دعوا زمانی اتفاق می افتد که یک ملک توسط فرد یا افرادی به صورت عمد یا غیر عمد مورد تصرف واقع شده باشد. دعاوی ملکی در این صورت اگر مالک بخواهد ملکش را از متصرفان پس بگیرد باید دعوای خلع ید را مطرح کند.

سعی کنید برای حل این موضوع نیز به وکلایی مراجعه کنید که در این زمینه تجربه و تبحر کافی دارند و می توانند با توجه به قانون و بدون دردسر ها و پیچیدگی های خاصی، موضوع پرونده را حل کنند. وکیل دعاوی ملکی برای آنکه توانید در پرونده خلع ید موفق عمل کند و حق موکل خود را باز پس گیرد باید شواهد و مدارکی را جمع آوری کرده و در اختیار دادگاه و قاضی قرار دهد.

دعوای تخلیه ید

دعوای تخلیه ید نیز یکی از انواع دعاوی ملکی و قراردادها است و اگر صاحب خانه و یا مستاجر بوده باشید احتمالا با این عبارت آشنایی دارید. وقتی یک اجاره نامه تنظیم می شود در آن مواردی مانند میزان اجاره، زمان پرداخت اجاره و نحوه پرداخت آن نیز به خوبی قید می شود.

از دیگر نکات مهمی که در اجاره نامه ذکر می شود، مدت زمان اجاره است که این مساله می تواند خود یکی از دلایل ایجاد دعوای تخلیه ید شود، اما چگونه؟ اگر فردی ملکی را اجاره کرده باشد و بعد از پایان یافتن مدت اجاره حاضر نباشد، وکیل دعاوی ملکی ملک مورد نظر را تخلیه کند، مالک ملک می تواند از دعوای تخلیه ید استفاده کند و وی را مجبور به تخلیه کند. در این مواقع نیز سعی کنید با یک وکیل دعاوی ملکی مجرب صحبت کنید تا وی با استفاده از قوانین مدنی حکم تخلیه ید را برای مستاجر خاطی بگیرد.

ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور

قانون برای حمایت از افرادی که توانایی ادره ی اموال خود را ندارند ساختاری را به نام حجر پیشبینی کرده است که دارای آثاری همچون ممنوعیت در معاملات توسط شخص محجور می باشد.اما گاهی پس از اینکه شخصی محجور محسوب می شود ممکن است بهبود یابد و دیگر محجور نباشد.حال باید دید که چه کسی می تواند مدعی رفع حجر از محجور باشد؛آیا ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور قابل پذیرش و استماع است ؟ آیا صدور حکم بر محجوریت وی در گذشته مانع از طرح دعوای رفع حجر سابق نیست؟

برای پاسخ به سوالات فوق دادنامه ذیل تقدیم حضور می گردد.

دفتر حقوقی حاجیلو با حضور وکلای مجرب در زمینه ی امور حسبی آماده ی ارائه ی خدمات حقوقی به هم میهنان عزیز در داخل و خارج از کشور می باشد.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۹۲۰۲۰۰۸۳۳ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۹۲۰۲۰۱۱۶۷  تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست م. الف.ت. به طرفیت ص.ق. الف.ت. و ریاست دایره سرپرستی دادگستری پاکدشت به خواسته صدور حکم به رفع حجر با عنایت به اینکه به موجب دادنامه ۱۸۷۹-۹۰/۹/۱ صادره از شعبه دوم حقوقی حجر متصل به صغر و کودکی خواهان اثبات و احراز و صادر شده است و دادنامه موصوف به قطعیت رسیده است، بنابراین محجور بودن خواهان محرز است و با توجه به اینکه خواهان با وصف مزبور اهلیت قانونی برای اقامه دعوا ندارد دعوای مطروحه را قابل استماع به جهت یادشده ندانسته به استناد ماده ۸۴ و ۸۹ و ۲ از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌گردد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری پاکدشت

علیرضا کثیرلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۹۲۰۲۰۱۱۶۷ مورخ ۲۶/۱۱/۹۳ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه م. الف.ت. به خواسته رفع حجر اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً قرار رد دعوی موضوع ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می‌باشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان درخواست نشده باشد این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر خواهان با طرح دعوی معنونه اعلام داشته که علی‌رغم اصدار حکم بر محجوریت، وی از حالت حجر خارج گردیده و توانایی اداره اموال خود را دارد که این دعوی به کیفیت معنونه از ناحیه شخص محجور قابلیت پذیرش و استماع را دارد و محاکم به حکم مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر نمایند. ثانیاً مستنبط از ماده ۱۹۹ از قانون مرقوم در کلیه امور حقوقی دادگاه مکلف می‌باشد علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهند که در مانحن فیه هیچ گونه تحقیقی از ناحیه دادگاه نخستین راجع به ادعای خواهان مبنی بر خروج از حجر صورت نپذیرفته است و لازم بود که آن دادگاه مراتب را از طریق معرفی خواهان به پزشکی قانونی و کسب نظریه آن اداره مورد بررسی قرار می داد که بدین گونه عمل نشده است از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه، پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار               عزت اله امانی شلمزاری – حمیدرضا کریمی

تماس باما