فهرست بستن

ارائه دلیل بر نفی اتهام توسط متهم

در ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ عنوان نموده که (( از متهم دلیل بر نفی اتهام مطالبه می گردد … )) آیا در این مورد متهم می تواند شاهد ارائه دهد یا ادله مذکور در ماده متصرف از آن است؟

نظر هیئت عالی

همانگونه که در ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی آمده است، در صورت حصول لوث نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود، دلیل شامل آنچه که در ماده ۱۶۰ قانون آمده می شود و کلمه دلیل اطلاق دارد.


نظر اکثریت

در این مورد نمی تواند شاهد اختیار کند. چرا که شهادت بر عدم قابل قبول نیست و این جزء اصول مسلم حقوق و اصول فقه است و می بایست به موارد دیگر و ادله ی دیگر متوسل گردد.


نظر اقلیت

ادله مذکور در ماده اعم است از موارد مصرح در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و در صورتی که متهم شاهد داشته باشد مبنی بر اینکه شاکی را نزده است برای دادگاه قابل قبول می باشد، چرا که این مورد منصرف از بحث شاهد بر عدم قابل قبول نیست می باشد چرا که قانونگذار به صراحت بیان داشته، دلیلی بر نفی اتهام بیاورد و چنانچه شهود را جزو آن نمی دانست با یک تبصره می توانست اظهار عقیده نماید و اینکه شاید بیان گردد، قسم نیز جز ادله است و متهم می تواند قسم بخورد قابل قبول نیست چرا که مرحله بعد در ماده را به این امر اختصاص داده است .

Posted in کیفری

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس باما