وکیل تجاری / تقاضای اعسار

وکیل تجاری تقاضای اعسار وکیل پایه یک دادگستری

زمانی که از شخصیت حقوقی برای شرکت ها صحبت می کنیم منظور شخصیت جداگانه ای از شرکا می باشد که راساَ دارای حقوق و تکالیف بوده و آثار حقوقی مجزایی را به دنبال دارد؛ از این جهت صرف مدیرت در شرکت تجاری نمی توان مدیران و یا مدیر عامل را نیز تاجر محسوب و حق و تکالیف مربوط به شرکت تجاری را بر آنها بار نمود.یکی از موارد مشکلات تاجر تلقی نمودن مدیران و یا مدیرعامل شرکتهای تجاری عدم پذیرش ادعای اعسار آنان می باشد.در ذیل نمونه رای هایی در این زمینه تقدیم حضور می گردد.در این متن به بررسی تقاضای اعسار می پردازیم که داشتن اطلاعات در این باره در وظایف وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور تجاری می گنجد.

وکیل تجاری

بدیهی است که یک شرکت بدون داشتن اطلاعات کافی از قوانین تجاری و مسائل حقوقی حاکم بر شرکت ها در طول فعالیت خود متحمل ضرر و زیان می شود که برخی غیر قابل جبران خواهند بود.از این رو مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور قراردادها و مسائل تجاری می‌تواند از ضرر و زیان جلوگیری کرده و بیشترین سود دهی را در قرارداد ها برای شرکت فراهم آورد.

ارتباط با وکیل تجاری

دفتر حقوقی حاجیلو با حضور تیمی از وکلای پایه یک دادگستری و گرد هم آوردن بهترین وکیل در امور تجاری تمامی تلاش خود را برای احقاق حق شما می نماید تا در کوتاه ترین زمان ممکن شمارا به حق خود برساند.

وکیل تجاری تقاضای اعسار وکیل پایه یک دادگستری
وکیل تجاری تقاضای اعسار وکیل پایه یک دادگستری

برای استفاده از مشاوره تلفنی و یا رزرو مشاوره حضوری

با دفتر حقوقی محمد حاجیلو وکیل پایه یک دادگستری

تماس بگیرید:09121275588 و 28425688-021


رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده: 9309980227800188 شماره دادنامه: 9309970227800731  تاریخ: 1393/08/21

در خصوص دادخواست خواهان‌ها به طرفیت خوانده به خواسته اعسار از هزینه واخواهی پرونده کلاسه 93/188 این شعبه

نظر به آنکه:

  • 1- خواهان‌ها جهت توضیح پیرامون دلائل در جلسه دادرسی حاضر نشده‌اند
  • 2- طبق اسناد ارسالی، اشخاص حقیقی دارای شرکت می‌باشند و مدیریت شرکت نیز خودشان می‌باشند. اسناد بانکی نیز حاکی از آن است.
  • 3- شرکت تولیدی الف نیز اعسار تقدیم نموده که این خلاف ماده 512 قانون اعسار و ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مواد 1 و 2 و 3 و 5 قانون تجارت می‌باشد.
  • 4-دلائل ارسالی ضم دادخواست کافی برای اثبات اعسار نبوده.

لهذا

حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌شود. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. و خواهان ظرف مدت 10 روز پس از قطعیت این رأی یا تجدیدنظر باید تمبر را باطل نماید والا قرار قانونی صادر و اخطار دیگری صادر نمی‌شود.

رئیس شعبه هیجدهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

حسین عطاری


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی آقای ک. الف. – ک. الف. و م. الف. به طرفیت بانک ص. نسبت به دادنامه شماره 9309970227800731 مورخ 93/8/21 در پرونده کلاسه 9309980227800188 صادره از شعبه محترم 18 دادگاه عمومی تهران که متضمن حکم بر بطلان دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است وارد است چرا که دادگاه محترم در رأی خود معلوم نکرده است تجدیدنظرخواهانها مشمول کدام شق ازماده 2 قانون تجارت مصوب 1371 می‌باشند. صرف مدیر عامل بودن احدی از تجدیدنظرخواهانها آن هم مدیریت شرکت تجاری باعث تاجر شناخته شدن آن‌ها نمی­‌شود چرا که مطابق قرارداد منعقده فیمابین تجدیدنظرخوانده و شخص حقیقی (تجدیدنظرخواهانها) و شخص حقوقی (شرکت مهندسی الف.) تجدیدنظرخواهانها به‌ عنوان شخص حقیقی قرارداد را امضاء کرده‌اند و مطابق ماده 124 قانون تجارت شخص حقیقی که مدیر شرکت انتخاب می‌شود از شمول ماده 1 قانون تجارت خارج است. مگر دلائلی که حکایت از تاجر بودن شخص حقیقی باشد که در اوراق پرونده چنین خصیصه ای ملاحظه نگردیده لذا مستنداً از ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم صادره و تلقی آن به قرار جهت رسیدگی ماهوی به پرونده به مرجع بدوی اعاده می‌گردد. رأی دادگاه حضوری و قطعی است.

شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

احمد شیخ علیا لواسانی – علی کرمی صادق ابادی    

 


مشاوره با وکیل تجاری

دفتر حقوقی محمد حاجیلو وکیل پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات د ر زمینه های کیفری و حقوقی اعم از ملکی - تجاری - ورشکستگی - خانواده - انحصار وراثت و ... می باشد.تماس بگیرید:
09121275588 و 
28425688-021

در صورت تمایل میتوانید سوالات خود را به جهت پاسخگویی توسط وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور تجاری

( تقاضای اعسار )و قرار داد و ورشکستگی به ثبت برسانید.

پرسش و پاسخ

blank
HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما