شرکت ها

در دنیای امروزبا توجه به جایگزین شدن اشخاص حقوقی(شرکت ها) به جای اشخاص حقیقی در امور تجاری،خدماتی و… مبحثی جدید تحت عنوان حقوق شرکتها شکل گرفته که در آن برای اعضای شرکت ها حقوق و تکالیفی متصور شده است.

مطالبه سود سهام، ابطال مصوبات مجامع و هیئت مدیره، افزایش و کاهش سرمایه، انحلال شرکت، ابطال معاملات زیانبار شرکت، مطالبه خسارت از مدیران متخلف، ورشکستگی و اعلام توقف،طرح دعاوی حمل و نقل و طرح دعاوی ناشی از ثبت اختراع، علامت تجاری و طرح های صنعتی از دعاوی مربوط به شرکت ها می باشد .

گروه حقوقی حاجیلو با حضوربهترین وکیل در زمینه های ورشکستگی،مطالبه سود سهام، ابطال مصوبات مجامع و هیئت مدیره، افزایش و کاهش سرمایه، انحلال شرکت، ابطال معاملات زیانبار شرکت و مطالبه خسارت از مدیران متخلفمی کوشد تا در کوتاهترین زمان ممکن مشکلات و دعاوی شما را حل و فصل نموده  تا روابط تجاری و اقتصادی  شما با وجود کمترین مشکل به مسیر خود ادامه دهد.

تماس باما