دعاوی ملکی

محمد حاجیلو وکیل پایه یک دادگستری

وکیل مصادره / مصادره اموال

متن به بررسی معنای مصادره میپردازد و سپس وظیفه وکیل مصادره را شرح میدهد تا لزوم داشتن وکیل مصادره قابل درک باشد

مقاله حق شفعه

حق شفعه چیست؟

بررسی حق شفعه در دعاوی ملکی و شروط احقاق حق شفعه

شرط پشیمانی

شرط پشیمانی

شرط پشیمانی در قرارداد ها و وکیل متخصص ملکی در تنظیم قرارداد املاک

نکات حقوقی معاملات ملکی

نکات حقوقی ملکی که باید بدانید

خریدار و فروشنده در زمان خرید ملک، با توجه به ارزشمند بودن معاملات ملکی و سرمایه گذاری افراد در این زمینه، باید به مسائل و نکات حقوقی ملکی توجه کنند….

تماس باما