تماس با ما

درخواست تغییر شناسنامه دیگری چگونه است؟

دادنامه درخواست تغییر شناسنامه دیگری

یکی از موضوعات مهم در مراجع مربوط به ثبت احوال، درخواست تغییر شناسنامه دیگری است. یا به عبارتی منظور آن است که، شخصی که این درخواست را دارد، صاحب آن مدرک شناسایی نمی باشد. با بررسی این موضوع با ما همراه باشید.

درخواست تغییر شناسنامه دیگری

استفاده از شناسنامه فرزندان وفات یافته برای فرزندان تازه متولد از موارد شایع در کشور ما می باشد. که متاسفانه موجب مشکلات فراوان برای فرزندی که از شناسنامه مورد نظر استفاده می کند به وجود می آورد. بسیاری از این افراد به دلیل تفاوت سن اقدام به اصلاح شناسنامه می نمایند. یا به عبارتی درخواست تغییر شناسنامه دیگری را دارند. اما از آنجا که صاحب واقعی شناسنامه آنان نمی باشند امکان اصلاح نیز برای آنان وجود ندارد.

به توصیه بهترین وکیل در تهران دادنامه زیر ارائه می شود تا از روند کار دادگاه ها و نظر قضات آگاهی نسبی پیدا نمایید.

درخواست تغییر شناسنامه دیگری

دفتر حقوقی حاجیلو با حضور بهترین وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه بهترین خدمات حقوقی به هم میهنان عزیز می باشد. جهت رزرو مشاوره می توانید با شماره تلفن وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل نمایید: 09121275588 و 02128425688

علاوه بر امور حقوقی، در این دفتر همواره می کوشیم، تا با ارائه مشاوره و خدمات تخصصی توسط محمد حاجیلو، بهترین وکیل کیفری در تهران به جهت احقاق حقوق مراجعین بکوشیم.

در ذیل نمونه رایی در مورد درخواست تغییر شناسنامه دیگری تقدیم حضور می گردد. با ما همراه باشید.

دادنامه درخواست تغییر شناسنامه دیگری

چکیده دادنامه درخواست تغییر شناسنامه دیگری به شرح زیر است:

اگر شخصی از شناسنامه خواهر یا برادر متوفی خود استفاده کند، نمی تواند تغییر و تصحیح آن را درخواست نماید و باید خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید را برای خود مطرح کند؛ در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: 9309982210100753 شماره دادنامه: 9309972210101358  تاریخ: 1393/11/26

رأی دادگاه

در خصوص درخواست تغییر شناسنامه دیگری تقدیمی خانم الف. ح. ش. به طرفیت اداره ثبت‌ احوال به خواسته رسیدگی و صدور حکم به تغییر شناسنامه از بابت تاریخ تولد از 13/9/65 به 13/9/69 و صدور شناسنامه جدید، با این توضیح که خواهان اظهار داشته از قبل از تولد ایشان خانواده‌­شان فرزندی داشته‌اند که فوت نموده‌اند. شناسنامه فرزند متوفی را جهت ایشان استفاده نموده‌ اند. پس از اخذ نظریه پزشکی وارده به دفتر شعبه به شماره 9310092210101833 – 22/10/93 سن خواهان حدود بیست و شش سال تخمین زده شده است.

طی لایحه‌ای وارده به دفتر شعبه به شماره 9310092210101833 – 22/10/93 با کاهش خواسته تقاضای صدور شناسنامه با تاریخ تولد 13/9/67 نموده‌اند. با التفات به مؤدای اظهارات شهود که مؤید بر فوت فرزند دختر قبل از تولد خانم الف. ح. ش. می‌ باشد. با توجه به نظریه تخصصی پزشکی قانونی از نظر دادگاه درخواست تغییر شناسنامه دیگری قابل اجابت است. دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص می دهد. مستنداً به ماده 4 قانون ثبت‌احوال حکم به تغییر سن تولد خواهان13/9/65 به 13/9/67 و الزام اداره ثبت به صدور شناسنامه با تاریخ تولد جدید صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌ باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند  

سیدابوالفضل سیادتی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت‌احوال برای درخواست تغییر شناسنامه دیگری  به طرفیت الف. ح.ش. نسبت به دادنامه شماره 1358 مورخ 26/11/93 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن حکم به تغییر سن تولد خواهان از 13/9/65 به 13/9/67 و الزام اداره ثبت به صدور شناسنامه با تاریخ تولد جدید صادر گردیده است.

با عنایت به مدارک ابرازی، صرف‌نظر از ماهیت امر، تجدیدنظرخوانده در دادخواست اولیه صدور حکم بر تغییر و تصحیح شناسنامه از بابت تاریخ تولد و صدور شناسنامه جدید را درخواست نموده است. در متن درخواست تغییر شناسنامه دیگری تقدیمی توضیح داده که خواهر بزرگتری داشته. که به رحمت ایزدی پیوسته است. شناسنامه او را به وی اختصاص داده‌ اند.

فلذا ایشان اقرار می کند که شناسنامه متعلق به دیگری است. فلذا نمی‌تواند درخواست تغییر شناسنامه دیگری را نماید. به علاوه درخواست ابطال شناسنامه را نیز مطرح نمیکند. مضافاً اینکه دادگاه بدوی نیز بدون ابطال شناسنامه مورد استفاده، حکم به تغییر سن تولد خواهان بدوی داده است. علیهذا دادگاه، تجدیدنظرخواهی را منطبق با بند های هـ و ج ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده 358 قانون مذکور دعوی مطروحه را به کیفیت موجود قابل استماع ندانسته قرار رد دعوی نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس ​و مستشار 

علیرضا طاهری – پرویز رحیمی

HAJILOU MOHAMMAD

نظرات بسته شده است.

تماس باما