بانکی

چک

بهترین وکیل چک در تهران

دعاوی مربوط به چک جز دعاوی رایج محسوب می شود. امروزه با توجه به کاهش استفاده از پول نقد، این موضوع بسیار حائز اهمیت شده است. بهترین وکیل چک در…

مسائل حقوقی چک

قوانین جدید صدور چک که باید بدانید

قوانین جدید صدور چک موضوع مورد بررسی ما در مقاله پیش رو است. چک با توجه به موارد استفاده آن، دارای نکات حقوقی فراوان است. در بین این قوانین، صدور…

مقاله وکالت بلاعزل بانک ها از راهن

اخذ وکالت بلاعزل بانک ها از راهن

با توجه به نیاز تجار و کسبه به اعتبارات بانکی روزانه قرارداد های بسیاری در راستای دریافت این اعتبارات بین مراجعین و بان ها منعقد می گردد. البته باید بگوییم…

تماس باما