تماس با ما

اعاده دادرسی 474

اعاده دادرسی 474

اعاده دادرسی 477 در متن قانون عبارت است از:

به بررسی درخواست اعاده دادرسی 474 در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد می پردازیم.برای تنظیم دادخواست مذبور به وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری مراجعه کنید. بهترین وکیل در تهران متخصص در امور کیفری، راهنمای شما خواهد بود.

اعاده دادرسی 474 در موارد زیر پذیرفته می شود:

الف)

کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب)

چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه‏ ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ) 

شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت)

درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث)

در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج)

پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ)

عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد

پس  از بررسی متنی از ماده 474 آیین دادرسی که مربوط به اعاده دادرسی است به بررسی مراحل آن می پردازیم. در ادامه  شماره تلفن وکیل پایه یک کیفری مجرب در این زمینه را به منظور مشاوره آنلاین قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید .

مبنای اعاده دادرسی 474 چیست

اگر دیوان عالی اعاده دادرسی را قبول کند،شخص باید مجددا دادخواست تنظیم کند. این دادخواست در دادگاه دیگر و در زمان رسیدگی که مجددا تعیین شده است رسیدگی می شود.

روش های ثبت اعاده دادرسی 474

از دی ماه 1399 و با توجه به شیوع ویروس کرونا ثبت ااده دادرسی 474 به صورت سیستمی رواج پبدا کرده است. سابقا با مراجعه به ساختمان دیوان عالی صورت

می گرفت. کارشناس دبیرخانه بعد از تایید آنرا به به شعب ارجاع می دهد. امروزه ابتدا با ثبت سیستمی اعاده دادرسی اقدام صورت می گیرد.اما این روش برای ثبت اعاده دادرسی 477 تنها حضوری صورت می پذیرد.

چگونگی اعمال توقف اجرا حکم با اقدام به اعاده دادرسی 474

در خواست اعاده دادرسی و ثبت آن مانع از اجرای حکم نیست. اما در مواردی که جبران خسارات اجرای حکم در صورت نا درست بودن نا ممکن باشد مانند:

اجرای حکم شلاق یا احکامی که حیات را سلب می کنند اجرای حکم متوقف می شود. این توقف در ارتباط با احکامی که به صورت پرداخت مال هستند امکان پذیر نیست.

این توقف تا معلوم شدن نتیجه نهایی از طرف دیوان عالی کشور ادامه پیدا می کند.

پذیرفته شدن یا پذیرفته نشدن اعاده دادرسی 474

با روند اعاده دادرسی می توان حکم قطعی را برگرداند .همچنین مجدد به پرونده رسیدگی کرد.همانطور که گفتیم اجرا یا عدم اجرای حکم قطعی ملاک طرح اعاده دادرسی نیست.ابتدا دادخواست اعاده دادرسی تنظیم می شود. پس از ارجاع به دیوان عالی مورد بررسی در یکی از شعب قرار می گیرد. اگراعاده دادرسی 474 با یکی از بند هایی که در ابتدای متن یادآور شدیم انطباق داشت با تشخیص قاضی پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه مورد نظر و شعبه هم ارز ارسال می شود.

در غیر این صورت اگر اعاده دادرسی مورد قبول دیوان عالی واقع نشود قرار رد اعاده دادرسی صادر می گردد.

اعاده دادرسی 474 و وکیل پایه یک دادگستری برای ثبت دادخواست اعاده دادرسی474
وکیل اعاده دادرسی – وکیل پایه یک دادگسنری

برای پیگیری پرونده یا تنظیم دادخواست مربوط به طرح اعاده دادرسی مراجعه به وکیل پایه یک دادگستری الزامیست.تمامی بند ها و توضیحات ماجرا را باید به صورت دقیق در دادخواست مربوطه بنویسید.

در صورت نیاز به مشاوره آنلاین و کمک گرفتن از وکیل پایه یک کیفری می توانید با دفتر حقوقی محمد حاجیلو وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید:
021-28425688 و 09121575588

وکیل اعاده دادرسی 474

اعاده دادرسی به دو نوع کیفری و مدنی انجام می شود. با هر دو روش اعاده دادرسی 477 و اعاده دادرسی 474 دادخواست تنظیم می کنیم.مشاوره حقوقی با وکیل مجرب در این زمینه یاد برای نتیجه گیری هرچه بهتر الزامی است. در روند اعاده دادرسی کارهای زیر را انجام دهید:

وکیل پایه یک کیفری مجرب برای مشاوره انتخاب کنید. دادخواست مناسب تنظیم کنید. اعاده دادرسی به موقع انجام دهید. از بهترین و کار آمد ترین ادله استفاده کنید.

دفتر حقوقی محمد حاجیلو وکیل پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات به مراجعین محترم می باشد. 
برای مشاوره آنلاین تماس بگیرید: 26425688-021 و 09121575588
admin

نظرات بسته شده است.

تماس باما