ارث

مسایل مربوط به ارث یکی از مواردی است که همه افراد یک جامعه در طول زندگی خود حداقل یک مرتبه با آن روبرو می شوند. قوانین مربوط به  تقسیم  دارایی متوفی در کشور ما جزوه قوانین و مقررات بسیار قدیمی است که به مرور زمان اصلاحیه های فراوان  توسط آیین نامه های متعدد به آن وارد گردیده.ازدیاد این آیین‌نامه‌ها موجب می شود تا به نتیجه رسیدن این گونه پرونده ها پیچیده و دشوار شود.

از این رو گروه حقوقی حاجیلو با حضور ایشان و جمعی از بهترین وکلای پایه یک کشور آماده ارائه ی کلیه خدمات مربوط به ارث از جمله انحصاروراثت،مهرموم ترکه،تحریر ترکه و تقسیم ترکه به شما عزیزان در سراسر کشور می باشد.

 

وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت متخصص و تضمینی

انحصار وراثت، فر آیندی است که طی آن، تعداد وراث فرد فوت شده و میزان ارثیه آن‌ها مشخص می شود. مشاوره حقوقی در این زمینه به خصوص در خانواده‌هایی که…

افراز و تقسیم ترکه

تقاضای افراز ترکه از آنجا که نحوه ای ازتقسیم اموال متوفی است، نیازمند رسیدگی قضائی بوده و باید در دادگاه به عمل آید.

تقسیم ترکه موتوفی چیست؟

تقسیم ترکه موتوفی

مفهوم ترکه . نکات قابل توجه به آن ذکر میشود و متناسب با هر نکته دادنامه مزبور قرار داده میشود.

تماس باما